Openbare werken

 • Vraag Berkenlaan - Osseweilaan donderdag 21 april 2022 - Openbare werken
  Vraag : Gisteren was ik aanwezig op het participatiemoment van de Berkenlaan/ Osseweilaan. Er is toen verwezen naar cijfers ivm mobiliteit en sluipverkeer. Tot op heden heb ik geen kennis van deze cijfers. Is het mogelijk om meer duiding te krijgen ivm deze cijfers ? Is er een studie of…
  ›› meer...
 • riolerings- en wegenwerken in de Welvaartstraat in Aalst donderdag 21 april 2022 - Openbare werken
  De Welvaartstraat staat reeds lang op de lijst van te herleggen straten.  Een totaal versleten wegdek en een riolering dat dringend aan vernieuwing toe is, hebben er nu wel voor gezorgd dat de Welvaartstraat heraangelegd zal worden. Sweco is in dit dossier onze ontwerper. Het ontwerp werd op een participatievergadering…
  ›› meer...
 • Riolerings- en wegenwerken in de Berkenlaan - Osseweilaan in Gijzegem donderdag 21 april 2022 - Openbare werken
  De wegen- en rioleringswerken die gepland worden in de Osseweilaan en Berkenlaan in Gijzegem maakten heel wat reacties los.  Dit deel van Gijzegem is immers zeer watergevoelig gebied en in het verleden al meermaals getroffen geweest door wateroverlast.  Het plaatsen van een noodgemaal op het grondgebied van Denderbelle verschillende jaren…
  ›› meer...
 • N41 - Gijzegem vrijdag 15 april 2022 - Openbare werken
  Het aanleggen van het een ontsluitingsweg naar Gijzegem, een bypass aan de N41, maakt het voorwerp uit van een project gedragen door stad, provincie en AWV. Het project volgt de wettelijke overlegsystematiek en zit momenteel op het einde van de projectfase.    Alle partijen zijn zich ten volle bewust van…
  ›› meer...
 • Werken Tragel - Bergweg donderdag 14 april 2022 - Openbare werken
  Eerste spadesteek werken Tragel en Bergweg Dinsdag 29 maart 2022 Als schepen van Openbare werken ben ik enorm fier hier de eerste spadesteek te komen geven van de werken die de omgeving van de Tragel zullen opwaarderen. Samen met Vlaanderen investeren we hier in de omgeving van Dender Noord waar…
  ›› meer...
 • Bomen aan vervanging toe in omgeving Terlinden en Baron Romain Moyersoen Park dinsdag 2 maart 2021 - Openbare werken
  In de omgeving van Terlinden zijn 100 sierkersen in slechte conditie en aan vervanging toe. Aan het Baron Romain Moyersoen Park gaat het over 43 sierperen. Er is een omgevingsvergunning afgeleverd om deze straatbomen te kappen en te vervangen door gezonde alternatieven. BomenbeleidDe stad doet er alles aan om het…
  ›› meer...