Aalst, Mobiliteit

Leirekensroute wordt fietssnelweg

Dit bericht delen

Als schepen van mobiliteit ben ik enorm verheugd samen met de Provincie Oost-Vlaanderen de Leirekensroute om te vormen tot een volwaardige fietssnelweg.  De Leirekensroute is nu een belangrijke recreatieve fietsader op ons grondgebied, maar stoot op dit moment op een aantal infrastructurele beperkingen om als fietssnelweg kunnen fungeren.

Zo zal er een asfaltering voorzien worden over een breedte van 4 meter, zal duurzame verlichting (in het stedelijke gebied en op de kruispunten) aangebracht worden, zullen alle kruispunten worden over de hele route op eenzelfde manier gerealiseerd worden met verkeersplateau, gekleurde asfalt en een middeneiland, en krijgt de fietser daar waar het veilig kan georganiseerd worden zoveel mogelijk voorrang op kruisingen met lokale wegen.

Naast de aanpassingen voor de fietser worden ook heel wat inspanningen geleverd om de van oudsher groene natuurwaarde maximaal te behouden en zelfs te versterken.  Hiertoe wordt overleg gepleegd met de betrokken belangenverenigingen.

Er is nu een concreet ontwerp voor het gedeelte fietssnelweg tussen Bergekouter en Beugemstraat klaar. Het aanvankelijke plan bestond erin om mensen te informeren via een fysieke infomarkt. Wegens de verstrengde COVID-19 maatregelen werd overgeschakeld op een alternatief via een online bevragings- en informatieronde. Alle informatie kan je vinden op https://www.aalst.be/fietsroutes/leirekensroute. Heb je na het bekijken van deze info nog concrete vragen, mail dan naar mobiliteit@oost-vlaanderen.be.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Openbare werken

Herstelling N411 ten vroegste in 2021

Aalst, Openbare werken

Update steegjesplan