Over

Inleiding

Voor uw vrijheid

Ik ben papa van Jack en Charlie. Als vader en als politicus verdedig ik de liberale waarden van onze maatschappij, zodat iedereen kan genieten van de vrijheden en kansen die ons vrij en welvarend land te bieden heeft. Alle generaties, zowel de huidige als de volgende, hebben recht op een liberale samenleving. Een overtuiging die ik ook sterk deel met mijn vriendin Charlotte.

Als liberaal zal ik altijd strijden tegen het negativisme dat vandaag de kop opsteekt. Ik zet mij af van het beeld van een “ideale” maatschappij zoals schreeuwende extremisten het beschrijven. Een maatschappij waar tegenstellingen worden gevoed, waar discriminatie en uitsluiting centraal staan.

Afbraakpolitiek draagt niets bij, integendeel. Daarom stelt de liberale partij u een alternatief voor. Vertrouwen in mensen is de basis, vooruitgangsoptimisme de motivatie.

Biografie overzicht

Ik bracht mijn schooltijd door in Aalst, waar ik studeerde aan het Atheneum en het Lyceum.

Ik behaal mijn diploma in culturele agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in 2007.

Politiek kreeg ik met de paplepel binnen. Tijdens mijn studiejaren, nam de interesse voor politiek en het liberalisme alleen maar toe. Ik werd actief bij het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV ).

Bij de federale verkiezingen van 2007 kwam ik op voor de Senaat vanaf de tiende plaats. Ik kreeg 66.942 voorkeurstemmen achter mijn naam en raakte rechtstreeks verkozen als senator. Op mijn 23ste werd ik zo de jongste Belgische senator ooit.

In de loop van 2008 werd ik aangeduid als algemeen secretaris van de Open Vld en vervolgens als lid van het partijbestuur.

Een jaar later trok ik als lijsttrekker voor de Oost-Vlaamse Open Vld-lijst naar de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009. De kiezer stuurde mij naar het Vlaams Parlement, een mandaat dat ik vanaf juli 2009 zou combineren met dat van gemeenschapssenator.

Ik zette me enorm hard in voor de verruiming van de Belgische euthanasiewet. In 2014 werd een wetswijziging aangenomen waardoor oordeelsbekwame minderjarigen die terminaal ziek zijn en fysiek ondraaglijk lijden, in alle vrijheid kunnen kiezen voor hun levenseinde.

Bij de verkiezingen van 25 mei 2014 kwam ik opnieuw op voor het Vlaams Parlement. Van op de derde plaats behaalde ik 25.921 voorkeursstemmen en werd zo opnieuw verkozen.

Daarnaast werd ik begin juli 2014 als deelstaatssenator aangeduid vanuit het Vlaams Parlement en voorzitter van de Open Vld-fractie in de hervormde senaat. Ik bleef in de Senaat zetelen tot in december 2018, toen ik ontslag nam om schepen van Aalst te worden. Ik heb er de bevoegdheden openbare werken, mobiliteit, cultuur en personeel.

Bij de Vlaamse verkiezingen van 2019 stond ik op de tweede plaats van de Oost-Vlaamse Open Vld-lijst. Ik werd herkozen met 20.460 voorkeursstemmen.