Aalst, Mobiliteit

ANPR voor autovrij gebied

Dit bericht delen

ANPR-camera’s voor autovrij gebied

De verzinkbare paaltjes die het autovrije gebied in ons stadshart afbakenen worden vervangen door ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning. Op de gemeenteraad van 30 maart 2021 wordt het reglement hierover goedgekeurd. Dit laat toe om strenger op te treden tegen voertuigen die niet in het voetgangersgebied thuishoren.

In ons autovrij stadshart staan wonen, winkelen, beleven en wandelen centraal.  Dit gebied willen we uitsluitend toegankelijk houden voor voetgangers, rijwielen en bestemmingsverkeer.

Op de gemeenteraad van 30 maart werd het “reglement toegang tot het voetgangersgebied” goedgekeurd.  Bedoeling is in de nabije toekomst te werken met ANPR-camera’s om de toegang tot dit gebied te regelen. De verzinkbare paaltjes, die je bedient met een badge, zullen verdwijnen. De ANPR-camera’s zullen de nummerplaten van de voertuigen registreren. Wie vroeger een badge had om de verzinkbare paaltjes te bedienen, zal nu een vergunning moeten aanvragen en de nummerplaat van het voertuig moeten registreren. Voertuigen zonder vergunningen worden door de camera’s geregistreerd, automatisch wordt een proces verbaal opgemaakt en er volgt een GAS-boete voor de eigenaar.

Dit nieuw systeem heeft twee grote voordelen:

 • Het gebruiksgemak voor vergunningshouders stijgt. Je hoeft je voertuig niet meer te verlaten om met je badge het paaltje te laten verzinken.
 • Het gaat misbruiken tegen. Voertuigen die niet thuishoren in het autovrij gebied worden er geweerd via het systeem van GAS-boetes.

Het doel van dit reglement bestaat erin om het voetgangersgebied terug wandelgebied te laten zijn waar je op een rustige manier kan wandelen, winkelen en genieten zonder hinder van voertuigen die niet in het hart van onze stad moeten zijn.  Zo zorgen we ervoor dat het aangenamer vertoeven wordt in ons winkelhart.

Praktisch

Het voetgangersgebied wordt opgedeeld in 2 zones :

 • zone Grote Markt
 • zone Oude Vismarkt.

Afhankelijk van de plaats waar je moet zijn, wordt een vergunning afgeleverd voor de ene of de andere zone.

Enkele belangrijke punten :

 • Voetgangers en fietsers hebben vrije toegang
 • Gemotoriseerd vervoer kan een vergunning krijgen mits bestemming in het voetgangersgebied.
 • Parkeren op het openbaar domein in het voetgangersgebied blijft verboden ook voor vergunninghouders
 • de vergunning kan aangevraagd worden via het e-loket

 

Voor wie?

Volgende mensen kunnen een vergunning aanvragen:

 • bewoners
 • bezoekers van bewoners
 • bedrijf of burger met garage of standplaats in het voetgangersgebied (eigenaar/huurder)
 • georganiseerd of privé vervoer minder mobiele personen
 • leveranciers gevestigd in het voetgangersgebied
 • marktkramers/handelaars voor tijdelijke of terugkerende markten en evenementen
 • aannemingsbedrijven voor werken in het voetgangersgebied
 • voertuigen voor renovatie van een pand in het voetgangersgebied
 • nutsdiensten
 • leveranciers, werknemers, werkgevers, handelaars die moeten laden en lossen tijdens de laad- en lostijden
 • medische leveranciers
 • zorgverstrekkers
 • uitzonderingen: brandweer, politie, strooidiensten, reinigingsdiensten, ophaaldiensten vuilnis, taxi’s, gemeenschappelijk vervoer hebben geen vergunning nodig.

 

Het binnenrijden van het autovrije gebied zonder vergunning, vastgesteld d.m.v. ANPR camera’s, wordt gesanctioneerd met een geldboete van 58 euro (artikel 24 GAS-codex verkeer). Daarnaast kan men ook gesanctioneerd worden voor een parkeerovertreding binnen het autovrije gebied. De geldboete bedraagt dan 58 euro of 116 euro, afhankelijk van de overtreding.

Nu het reglement goedgekeurd is, kan de software voor de ANPR-camera’s en het registratiesysteem voor de vergunningen verder ontwikkeld worden. Alles wordt klaargestoomd om de camera’s op een goede manier hun werk te laten doen.

Jean Jacques De Gucht : “Met het plaatsen van ANPR-camera’s willen we het voetgangersgebied zijn volle rol laten spelen als aangename plaats om te vertoeven.  Het kan ertoe bijdragen om de bewoner, de shopper, de wandelaar, de bezoeker in een mooi en gezellig kader te laten genieten van onze stadskern.  Ons kernwinkelgebied is één van de mooiste en meest aangename plekken in onze stad waar het aangenaam wonen en vertoeven is met onze vele winkels en horecagelegenheden. We willen dit dan ook naar de toekomst verder verzekeren en uitbouwen. Wie een bestemming heeft in het winkel-wandelgebied, zal zich in de toekomst gemakkelijk toegang kunnen laten verschaffen.  Wie geen bestemming heeft in dit deel van onze stad zal onvermijdelijk geweerd worden.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Openbare werken

Vergroening

Aalst, Mobiliteit

Verkeersveiliger maken van Vereeckenstraat in Gijzegem