Aalst, Personeel

Werken voor de stad Aalst

Dit bericht delen

EMPLOYER BRANDING – PERSMOMENT

Werken voor Aalst da’s thuiskomen. Een mooie slogan die volledig zegt wat Aalst als werkgever kan betekenen.

De tijd van het louter teren op een goede reputatie als werkgever is gedaan. De arbeidsmarkt is de laatste tijd danig door elkaar geschud. Daar waar werknemers vroeger vooral zochten naar standvastigheid en waar de stad uitmuntend op scoorde, is dit nu helemaal anders. Werknemers houden niet langer vast aan bepaalde zekerheden en willen uitgedaagd worden.

De stad kan zich dus maar beter aanpassen aan het klimaat op de arbeidsmarkt wil ze haar aantrekkelijkheid niet verliezen. Want dat we alle elementen in huis hebben om bekoorlijk te zijn als werkgever staat buiten kijf, alleen moeten we onszelf wat leren verkopen en kunnen we een opfrisbeurt gebruiken om zo alle facetten terug te doen blinken en ons terug als attractieve werkgever in de markt te kunnen zetten. We kunnen best ons imago wat oppoetsen en zo te kunnen inspelen op de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Met dit sterk verhaal dat we vandaag brengen willen we talenten op de arbeidsmarkt strikken en willen we een betere instroom van kandidaten genereren.

Waarom aan de stad komen werken ? Wel, de stad biedt diverse mogelijkheden op de meest uiteenlopende domeinen. Je kan bij ons niet alleen terecht voor een administratieve functie maar je kan ook uitgedaagd worden om mee te denken over hoe onze stad er binnen 10/20 jaar zal uitzien, om dagelijks bezig te zijn met het uitzicht van onze stad, om je in te zetten in de zorg, om onze gebouwen proper en net te houden, om ten dienste te staan van de burger, kortom met onze stad op de kaart te zetten.

Echter, ook al kan het bij de stad gaan om uitlopende domeinen, toch zullen betrokkenheid en nabijheid de termen zijn die de rode draad uitmaken van een job bij de stad. We kunnen dit horen in de verhalen die onze ambassadeurs vertellen maar evenzeer in de gesprekken die gevoerd worden op de werkvloer. De stad is één grote familie waar het fijn is om te werken. Werken aan de stad betekent voor velen werken in de stad waar je woont of gewoond hebt, waar je een sterke band mee hebt of waar je je hart verloren bent. Werken aan de stad betekent je inzetten voor de toekomst van deze stad, ten dienste staan van de burgers van deze stad. Wie zich hiervoor wil inzetten willen wij graag aan boord.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Deelmobiliteit

Aalst, Openbare werken

Ecokoker