Aalst, Openbare werken

Sint-Annawijk krijgt een facelift

Dit bericht delen

De omgeving Roklijf en Sint-Annawijk krijgt een opwaardering met meer groen en 12 extra parkeerplaatsen.

De werken die volgend jaar starten in de Welvaartstraat gekoppeld aan de hoge parkeerdruk in de volledige Sint-Annawijk en het feit dat de bomen in het deel Oude Gentbaan (deel tussen Welvaartstraat en Roklijf) afgestorven zijn en moeten vernieuwd worden,  is de aanleiding geweest om voor de omgeving van de Roklijf en de parking ter hoogte van Sint-Anna een vernieuwde inrichting te ontwerpen waarbij de parkeermogelijkheden op een efficiëntere manier worden benaderd.  Om dit te realiseren werd alvast een plan opgemaakt waarbij het aantal parkeerplaatsen verhoogd wordt van 72 naar 89 : er worden schuine parkeerplaatsen voorzien in de Oude Gentbaan tussen Roklijf en Welvaartstraat langs de huizenrij, in dat deel van de Oude Gentbaan langs de kant van de groenzone verdwijnen de parkeerplaatsen, in het deel Oude Gentbaan tussen Roklijf en Boudewijnlaan worden parkeerplaatsen voorzien op een terrein aansluitend bij de parking Sint-Anna, op de parking Sint-Anna worden de parkeerplaatsen behouden met bijkomend ook een reeks schuine parkeerplaatsen in het Roklijf langs de straatkant aansluitend bij de parking.  Alle parkeerplaatsen worden aangelegd met waterdoorlatende materialen.  Bovendien wordt met de kerkfabriek een gesprek aangegaan om op hun terrein te voorzien in een overdekte fietsenparking.

Deze plannen passen ook perfect in een traject van verduurzaming en vergroening.

Het biedt bovendien ook de mogelijkheid om het parkje tussen de Oude Gentbaan en de Gentse Steenweg op te waarderen met nieuw groen en het bestaande voetpad te vervangen door een wandelpad achter de bomenrij.

Er wordt nagedacht om het park te vergroten door het in- en uitrijden van de Oude Gentbaan/Gentsesteenweg op een andere manier in te richten.  Dit zal besproken worden met AWV.

Jean Jacques De Gucht : “Deze plannen bieden ons de mogelijkheid om de leefbaarheid van de Sint-Annawijk te verbeteren.  Enerzijds worden meer parkeerplaatsen voorzien om tegemoet te komen aan de heersende hoge parkeerdruk.  Anderzijds wordt de omgeving groener in een toch wel druk bewoond gebied.  Bovendien zal bij de inrichting gekeken worden om  elektrische laadinfrastructuur en voldoende deelmobiliteit te voorzien.  Op termijn wordt ook onderzocht om er een mobiliteitshub te maken waar de verschillende vormen van deelmobiliteit kunnen geclusterd worden.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Nieuw verkeersplan : Treinstraat wordt fietsstraat

Aalst, Mobiliteit

Deelmobiliteit