Aalst, Openbare werken

Vraag Berkenlaan – Osseweilaan

Dit bericht delen

Vraag :

Gisteren was ik aanwezig op het participatiemoment van de Berkenlaan/ Osseweilaan.

Er is toen verwezen naar cijfers ivm mobiliteit en sluipverkeer.

Tot op heden heb ik geen kennis van deze cijfers.

Is het mogelijk om meer duiding te krijgen ivm deze cijfers ?

Is er een studie of onderzoek gebeurd met betrekking tot mobiliteit?

Zo ja, is het mogelijk om deze cijfers door te mailen?

 

Antwoord :

We analyseren floating car date voor de maand januari 2022. We nemen deze maand omdat dit de meest actuele situatie weergeeft.

In dit onderzoek werd gevraagd om snelheden weer te geven die snelheidslimiet overschrijden. De snelheid in de Berkenlaan is vastgelegd op 30 km/u.

Hierbij zien we dat er in de zuidoostelijke richting, 40 tot 60% van de geregistreerde voertuigen te snel rijdt. Daarbij zakt de snelheid achter de bocht om via de Eerste Bochtweg op de Roland Monteynestraat opnieuw te versnellen richting Wieze. De aaneenschakeling van deze snelheidssegmenten nemen de vorm aan van een sluiproute vanaf Meersstraat tot aan de Wiezebrug.

In tegenovergestelde richting is het aandeel voertuigen dat te snel rijdt duidelijk lager. Wat duidt op een ander gebruik. Dit patroon lijkt meer op dat van buurtbewoners die starten en stoppen in de Berkenlaan. Hoewel nog steeds 10% te snel rijdt.

Conclusie: Uit de patronen die de floating car data ons bezorgen, merken we dat er een sluipbeweging is vanaf de Meersstraat tot de Roland Monteynestraat. Hoe vaak deze beweging wordt gemaakt, weten we niet exact. Dit wordt gecombineerd met een smal wegprofiel in de Eerste Bochtweg en de slechte zichtbaarheid bij het uitrijden van de Eerste Bochtweg. Hierdoor komt de veiligheid van actieve weggebruikers, vooral tijdens de spitsuren onder druk te staan. Gezien het belang van de fietsroute vanaf Herdersem naar SVI Gijzegem en van Mespelare + wijk Berkenlaan richting Meirbeekstraat en Dender, wordt voorgesteld om de Eerste Bochtweg zo autoluw mogelijk te houden.  

Vraag :

Er is door de bewoners ook verwezen naar een trage weg. De verbinding tussen de Osseweilaan en de Vereeckenstraat. Ik denk nummer 848. Is het mogelijk om dit eens na te kijken en me de info te bezorgen.

Antwoord :

Deze verbinding staat niet in weergegeven in de Atlas Der Buurtwegen.

 De verbindingsweg tussen Osseweilaan en Vereeckenstraat is wel opgenomen in het tragewegenplan van Gijzegem als zijnde “trage weg nummer 848”.

In de legende van het tragewegenplan staat deze weg ingekleurd als “controverse”.

In de adviesnota wordt onderstaande over trage weg 848 beschreven :

Code 30 :  Tracé grondig herstellen;

Code 3 : Controverse: geen compromis gevonden.

In de verkavelingsplannen heb ik kunnen vernemen dat deze verbinding momenteel is weergegeven als een erfdienstbaarheidszone.

Om het juridisch statuut van deze erfdienstbaarheid te weten, zal deze akte moeten worden opgevraagd bij de notaris.

 

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Treinverbinding Aalst-Burst

Aalst, Mobiliteit

Wijkcirculatie zorgt voor leefbare buurten