Aalst, Personeel

Vitaalst

Dit bericht delen

Project Vitaalst: vitaal en gezond telewerken

 

Stad Aalst is met haar project ‘Vitaalst: vitaal en gezond telewerken’ één van de 38 geselecteerde bedrijven die een subsidie en begeleiding binnenrijft. Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw lanceerde in de zomer een projectoproep om Vlaamse bedrijven en organisaties te ondersteunen om de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers te verbeteren.

 

Telewerk werkt

Telewerk was nog nooit zo actueel als tijdens de coronacrisis, zeker gezien de huidige maatregel om opnieuw 4 dagen per week verplicht thuis te werken. En dat werkt zeker, want we verliezen minder tijd door woon-werkverkeer, zijn meestal productiever en hebben een flexibeler tijdsschema. 67% van de telewerkers geeft aan een betere werk-privébalans te hebben sinds maart 2020. Toch zijn er nog valkuilen: structuur en gewoontes vallen weg, een keukenstoel is geen bureaustoel, het gemis van sociaal contact met collega’s en een scherm dat 24/7 in ons gezichtsveld staat dat ervoor zorgt dat we ’s avonds nog snel even doorwerken. Nog heel wat ruimte voor verbetering dus om telewerk voor iedereen gezonder en aangenamer te maken.

 

Projectoproep

In het kader van Werkbaar Werk lanceerde het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw begin juli een projectoproep voor innovatieve projecten die de fysieke en mentale gezondheid van telewerkers vooropstelt. De overheid maakte daarvoor 1.530.000 EUR vrij, een bedrag dat verdeeld werd onder 14 van 38 ingediende voorstellen. Stad Aalst haalde met het voorstel ‘Vitaalst’ en subsidie van 140.874 EUR binnen voor de uitwerking van het projectvoorstel. Ook zal er vanuit de Vlaamse overheid begeleiding voorzien worden. Tussen 1 december 2021 en 31 december 2022 wordt het projectvoorstel verder uitgewerkt.


Vitaalst

Stad Aalst wil een goede werkgever zijn en zet daarom al jaren in op het welzijn van alle medewerkers. Wat door corona van sporadisch telewerk in verplicht telewerk veranderde, zal op termijn evolueren naar structureel telewerk binnen de stad. Het projectvoorstel ‘Vitaalst’ heeft daarom aandacht voor een evenwichtige balans in de werkbeleving en teamwerking, maar ook een psychosociaal luik. Dit alles met als doel te sensibiliseren, stimuleren, informeren, participeren, monitoren en communiceren. ‘Vitaalst’ omvat de uitbouw van denk- en doe-acties rond sociale, mentale en fysieke gezondheid van een platform met diverse kanalen, manieren en werkvormen. Het projectplan is geen eenmalige en alleenstaande actie, maar wordt verankerd in de organisatie als een blijvende focus binnen het globale HR-beleid, zowel voor telewerkers als voor niet-telewerkers. Er is ook aansluiting bij een reeks bestaande (beleids)plannen en initiatieven.

 

Jean Jacques De Gucht : “Vitaalst maakt substantieel deel uit van het engagement van de stad Aalst om zich te manifesteren als een arbeidsplaats waar men graag werkt en dat als aantrekkingspool fungeert op de arbeidsmarkt.  Samen met een aantal partners zullen we met dit project ervoor zorgen dat onze werknemers op een uitstekende manier omringd worden.  Belangrijk hierbij is de brug te maken tussen fysieke en digitale werkvormen en zo over te gaan naar de hybride systeem waar elkeen kan rekenen op de nodige zorg op vlak van welzijn en welbevinden.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Openbare werken

Herstelling N411 ten vroegste in 2021

Aalst, Mobiliteit

Stad krijgt tegen zomer elektrische deelsteps