Parlementair werk

De Senaat

Strijden voor persoonlijke vrijheid en gelijke rechten.

We schrijven het jaar 2007. Als jonge snaak van 23 jaar word ik als jongste senator ooit in België verkozen. Ik werp er mij op (de vaak prangende) ethische thema’s die in onze samenleving leven. Mijn uitgangspunt is steeds hetzelfde: elke persoon in onze samenleving heeft het recht om vrij te beslissen over de loop van zijn of haar leven. En dat zonder discriminatie.

 

Of het nu gaat over het recht om zelf te beslissen wie je partner is en op welke manier je wil samenleven of gaat over het recht om zelf te beslissen over het einde van je leven. Uw persoonlijke vrijheid steeds voorop.

Vlaams Parlement

Vlaanderen op weg naar vooruitgang: onderwijs, cultuur en gelijke kansen.

In 2009 verover ik voor het eerst een zetel in het Vlaams Parlement, waar ik mij vooral focus op onderwijs en cultuur.

 

Het lerarentekort, het respect voor het beroep van leerkracht versterken, de kwaliteit van het onderwijs, welzijn van onze jongeren, kinderarmoede, de lerarenopleidingen, de internationale uitstraling van onze universiteiten, een betere koppeling tussen onderwijs en het werkveld, hoe omgaan met technologische innovatie in het onderwijs van afstandsonderwijs tot Chat GPT… Het onderwijs van de 21ste eeuw kent veel uitdagingen.

 

Als “blauwe” draad – pun intented – hanteer ik altijd een beleid van gelijke kansen. Ongeacht je afkomst, je geloofsovertuiging, de familie waarin je geboren bent, of de plaats waar je woont, ons onderwijs zorgt ervoor dat iedereen dezelfde vaardigheden en kennis kan verwerven. De school en hoger onderwijs als kansenmachine. Dat is de kerntaak van het onderwijs. Elke jongere moet zijn of haar kansen maximaal kunnen benutten. Een sterk, toegankelijk en kwaliteitsvol onderwijs is de beste garantie voor de toekomst van Vlaanderen als kenniseconomie.

 

Cultuur en onderwijs gaan hand in hand: het is belangrijk dat onze jongeren in een multiculturele samenleving niet gesegregeerd opgroeien. Zo heb ik altijd geijverd voor een hervorming van het levensbeschouwelijk onderwijs. Stap voor stap, evolueren we naar een onderwijs waar je niet langer vanuit een bepaald religieus perspectief les krijgt, maar over de verschillende levensbeschouwingen. Het is een bewuste keuze voor een inclusieve samenleving, waarbij kinderen en jongvolwassenen met elkaar in contact komen via eenzelfde vak maatschappelijke vorming.

Gerelateerde nieuwsberichten

Overzicht van nieuwsberichten gerelateerd aan mijn parlementair werk.

Parlementair werk

Vlaams Parlementsleden vragen dringend luchtbehandelingsplan voor onderwijs

Parlementair werk

Vlaams Parlement vraagt een oplossing voor de historische liften

Parlementair werk

Vlaams Parlement wil meer kerken tweede leven geven

Parlementair werk

Vlaams Parlement keurt 108 corona-aanbevelingen voor het onderwijs goed

Parlementair werk

De 11 beste parlementsleden

Parlementair werk

Primus van het parlement