Aalst, Openbare werken

Molenstraat

Dit bericht delen

 

Als schepen van openbare werken ben ik fier jullie welkom te mogen heten in onze vernieuwde Molenstraat. Een heraanleg van een straat is altijd iets speciaal want je weet dat je samen met de mensen die er wonen, die er handel drijven, de ontwerpers, de mensen die de werf dagelijks opvolgen en de mensen die dagelijks in de weer zijn om de plannen uit te voeren, iets maakt voor de volgende jaren. 

Bij de aankondiging dat deze straat zou heraangelegd worden, was niet iedereen onverdeeld gelukkig.  En ik begrijp dat.  Werken aan het openbaar domein zijn niet prettig en brengen steeds overlast teweeg.  Voor handelaars betekent dit een moeilijke periode.  In overleg werden de werken een jaartje uitgesteld en werd de periode van de werken nauwgezet uitgekozen om de lasten dat dergelijke zaken met zich meebrengen zo minimaal mogelijk te houden.  De opvolging van de werken gebeurde met de grootste precisie en problemen werden onmiddellijk aangepakt en oplossingen op de voet opgevolgd. 

De Molenstraat is een heel bijzondere straat in onze stad.  Ze maakt deel uit van ons plaatselijk erfgoed als één van de oudste straten van deze stad.  We staan hier als het ware me onze voeten op een stukje ontstaansgeschiedenis van Aalst.  Deze voor onze stad zo belangrijke straat werd dan ook minutieus aan prospectie onderworpen wanneer er gesproken werd over heraanleg.  Met de nodige zorg en kunde werd het ontwerp van de straat meermaals besproken zowel intern als met een aantal stakeholders en kenners.  Ook de gebruikte materialen werden met de grootste aandacht geselecteerd.  Er werd gekozen voor een Roemeense porfier als kassei afgewerkt met accenten in cortenstaal.  Deze combinatie van materialen werd reeds gebruikt in de heraangelegde steegjes en op het vernieuwde plein aan het Keizersplein en zal binnenkort ook gebruikt worden in de Zoutstraten. De gebruikte kassei is bovendien ook stiletto-, rolstoel- en buggyproof.  Met de gebruikte materialen streven we naar een homogener beeld van ons openbaar domein in het centrum, gecombineerd met bomen en andere groenelementen, zonder daarbij de eigenheid van de straat te verloochenen. 

Belangrijk bij dit project was om de status van de straat met de grootste omzichtigheid te benaderen, meer bepaald streefden we ernaar om de straat klaar te maken voor gemengde mobiliteit, een uitzondering in ons centrum waar het grootste deel van ons winkelhart autovrij is.  De manier waarop we de straat hebben aangelegd namelijk met gelijkgrondse voetpaden en afgebakend met verlichte cortenstalen paaltjes heeft ervoor gezorgd dat de automobilist in de straat een plaats kon blijven krijgen zij het evenwel onder de vlag van erfstatuut.  Op die manier maakten we de volledige breedte van de straat ook veel beter toegankelijk voor de bezoeker-voetganger in deze straat die gemakkelijk van de ene kant van de straat naar de andere kan flaneren en winkelen.  De straat werd bovendien ook uitgerust met een zeer ruim aantal shop and go-plaatsen om zo de bereikbaarheid voor diegenen die snel iets willen afhalen te verhogen. Daarnaast biedt de manier van aanleg de opportuniteit aan de horeca in de straat voor het plaatsen van terrassen.  Dat dit zal bijdragen tot de levendigheid en de aantrekkelijkheid van de straat staat buiten kijf.

Ook de geschiedenis van de straat werd meegenomen in het verhaal door halverwege de straat ter hoogte van de De Coninckstraat een molenrad te verwerken in de straatstenen.  Een huzarenstukje die onze aannemer en onze toezichters menige slapeloze nachten heeft bezorgd.

Het openbaar domein is iets wat mensen samen brengt, waar ontmoetingen plaatsvinden, waar je tot rust kan komen. In sommige gevallen is het de plaats waar je restaurantjes en cafés kan ontdekken, waar je in gezellige winkels kan snuisteren, delicatessen en fijne vleeswaren kan vinden.  De Molenstraat is één van die unieke straten waar dergelijke grote verscheidenheid aan handelzaken hun plaats gevonden heeft. 

Daarnaast biedt de Molenstraat ook huisvesting aan het podiumhuis van onze stad, De Werf.  Daar waar vroeger het cultuurhuis mee opging in de huizenrij, hebben we er met dit concept voor gezorgd dat De Werf een prominente plaats krijgt in het straatbeeld en op die manier letterlijk en figuurlijk een baken uitmaakt in onze stad.  Door de gebruikte stenen in de ingang van het cultuurhuis door te trekken naar buiten in de aanleg van de terrassen en door de aanplant van de bomen trekken we de passanten in het aparte verhaal dat dit huis toch wel heeft in de evolutie van de straat.

Moge het duidelijk wezen dat we met de nieuwe Molenstraat duidelijk grote ambities hebben tentoongespreid en hiermee de stad een vernieuwde vibe hebben gegeven.

Dit project kan als voorbeeld gesteld worden voor de toekomstige plannen die we met de stad hebben.  Dit is natuurlijk nooit mogelijk zonder de tomeloze inzet en engagement van elkeen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen heeft tot dit prachtige resultaat.  Dank aan alle medewerkers van de dienst openbare werken en mobiliteit, en in het bijzonder aan Gunther Roelandt die dag in dag uit en zelfs in het weekend en in vakantieperiodes de werken op de voet heeft gevolgd.  Dank aan de aannemer voor de constructieve inzet en de flexibiliteit die bij deze werken aan de dag zijn gelegd. Dank aan de handelaars en bewoners om de moeilijke periode van de werken op een positieve manier overbrugd te hebben en de nodige initiatieven hebben genomen om de werken in de beste omstandigheden te kunnen laten verlopen.

Dit is een mooi verhaal met een nog mooier resultaat.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Deelmobiliteit

Aalst, Openbare werken

Nieuwe verlichting in onze stad