Aalst, Openbare werken

Riolerings- en wegenwerken in de Berkenlaan – Osseweilaan in Gijzegem

Dit bericht delen

De wegen- en rioleringswerken die gepland worden in de Osseweilaan en Berkenlaan in Gijzegem maakten heel wat reacties los.  Dit deel van Gijzegem is immers zeer watergevoelig gebied en in het verleden al meermaals getroffen geweest door wateroverlast.  Het plaatsen van een noodgemaal op het grondgebied van Denderbelle verschillende jaren geleden, bracht enig soelaas, doch de waterstand in de ondergrond is nog steeds problematisch en maakt dat er op sommige plaatsen kan gesproken worden van een sterk verzadigde bodem.

De stad stelde het studiebureau Sweco aan om de werken aan de riolering en de bovengrond uit te werken en het ontwerp op die manier te concipiëren dat de waterproblematiek in deze wijk zou beheersbaar maken.

Het ontwerp zelf werd een eerste maal besproken op een inspraakvergadering in 2019.

Naderhand kreeg de stad een aantal berichten van verontruste bewoners die vreesden dat het voorstel zoals gedaan door het studiebureau in samenspraak met de stad het waterprobleem niet zou verbeteren.

Gelet op de coronaperiode die ons ervan weerhield met de bewoners in contact te komen, activeerden we een onlinetoelichting met de mogelijkheid voor de bewoners om hun bekommernissen per mail te bezorgen.

Dit mondde uit in een overlegvergadering met de buurt die doorging eind vorige maand (maart 2022).  Tijdens deze vergadering werd duidelijk dat de bewoners vragende partij zijn om de waterproblematiek van de wijk in een ruimer kader te bekijken en de focus te verruimen.

Dit kadert volledig in de initiatieven die op Vlaams niveau genomen worden om de Dender en zijn vallei aan een onderzoek te onderwerpen en te kijken welke maatregelen er kunnen genomen worden in de toekomst om zo de watergevoelige gebieden rond de Dender aan te pakken en maatregelen te nemen.

Bovendien kadert dit ook in het onderzoek dat Vlaams Minister Lydia Peeters (Open VLD) liet doen over de gevolgen van een waterbom in Vlaanderen en waarbij Oost-Vlaanderen als precair gebied naar voor kwam.

Ik nam dan ook het initiatief om minister Peeters aan te schrijven en haar te vragen ons hierover te informeren.  Een toelichting zal gegeven worden op 6 mei aanstaande.

Daarnaast nam ik de bekommernissen van de bewoners van de Berkenlaan-Osseweilaan zeer ernstig en naam ook daar het voortouw een bespreking op te zetten met Vlaanderen, de provincie, de Natuurvereniging en de bewoners om specifiek de toestand in Gijzegem te bekijken, ruimer dan alleen de wijk.  Mogelijks zal dit ook gevolgd worden door een overleg met Dendermonde.

 

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Circulatieplan AAlst

Aalst, Openbare werken

Schepen van Stadsvernieuwing De Gucht (Open Vld) wil minder steen en meer groen: “Waar het kan in de stad, planten we een boom”