Aalst, Mobiliteit

Wijkcirculatie zorgt voor leefbare buurten

Dit bericht delen

Nieuwe wijkcirculatie zorgt voor leefbare buurten.

Aalst is op weg naar een bereikbare, veilige en leefbare binnenstad met een nieuw circulatieplan vanaf 16 augustus. De hoofdcirculatie wijzigt en dus zal het verkeer zich een andere weg zoeken. Om de wijken te vrijwaren van sluipverkeer wijzigt de stad op een aantal plaatsen ook de verkeerscirculatie in de wijken. De nieuwe wijkcirculatie is goedgekeurd op de gemeenteraad van 18 mei 2021.

De binnenstad blijft vanaf 16 augustus 2021 bereikbaar voor alle verkeer. Wie het stadshart als bestemming heeft, moet daar vlot geraken. Doorgaand autoverkeer hoort thuis op de ring. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe circulatieplan. Door meer éénrichting in te voeren in het centrum worden de verkeersstromen beter geleid. Door de hoofdcirculatie aan te passen zal het verkeer andere wegen zoeken in de wijken. Mobiliteitsexperten hebben de effecten van de nieuwe hoofdcirculatie bestudeerd. Via verkeersmodellen werd berekend waar in woonwijken sluipwegen kunnen ontstaan. Om dit tegen te gaan voert de stad in de wijken een aantal extra verkeersingrepen in. Die ingrepen zullen het ook aangenamer en veiliger maken voor fietsers en voetgangers.

 

Eenrichtingsverkeer maakt wijken leefbaar

In 40 straten wordt er beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Gemotoriseerd verkeer mag dan maar in één richting meer, fietsers mogen nog in de twee richtingen rijden. Het algemeen principe is dat lussen van éénrichtingsstraten zo vlot mogelijk een bepaalde wijk verbinden met de ring R41/N9. De opties om de wijk in en uit te rijden, worden daardoor beperkt. Hieronder de lijst van de straten die volledig of gedeeltelijk een éénrichtingsstraat worden:

 

1             Welvaartstraat

2             Korte Lindenstraat

3             Naarstigheidstraat

4             Volksverheffingstraat

5             Ledebaan

6             Steenstraat

7             Verastenstraat

8             Koolstraat

9             Koningin Astridpark

10          Duivekeetstraat

11          Nieuwbeekstraat

12          Arbeidstraat

13          Withuisstraat

14          Hugo Lefèvrestraat

15          Dokter André Goffaertstraat

16          Felix de Hertstraat

17          Eikstraat

18          Osbroekstraat

19          Scherreveldstraat

20          Sint Janstraat

21          Maanstraat

22          Sint Kamielstraat

23          Hoge Vesten

24          Walstraat

25          Borluutstraat

26          Schuttersstraat

27          Drie Sleutelsstraat

28          Weverijstraat

29          Bredestraat

30          Jasmijnstraat

31          Jan Bijlstraat

32          Binnenstraat

33          Wellekensstraat

34          Dr. Jozef Kluyskensstraat

35          De Schrijverstraat

36          Caudronstraat

37          Peter Benoitstraat

38          Valerius de Sadeleerstraat

39          Varenlaan

40          Binnenstraat (deel buiten de ring)

 

Straten herinrichten geeft extra ruimte

Op een aantal plaatsen in de wijken van de binnenstad worden straten gedeeltelijk geknipt. Dit is de meest effectieve manier om er sluipverkeer tegen te gaan. Wie met de wagen in de wijk moet zijn, raakt nog steeds op bestemming en ook garages van bewoners blijven uiteraard bereikbaar. Wie door de wijk wil rijden om een sluipweg te nemen, kan dat niet meer. De vrijgekomen ruimte krijgt later een nieuwe bestemming. Extra groen, plaats voor ontmoeting, en speelruimte voor kinderen behoren tot de mogelijkheden. De stad zal in overleg met de buurt het ontwerp concreet maken.

 

  1. Naarstigheidstraat:

Ter hoogte van de Volksplaats wordt de Naarstigheidsstraat in twee geknipt. Gemotoriseerd verkeer kan er niet meer door. Zo kan de Volksplaats uitgebreid worden tot aan het voetpad. Dit zal ook gebeuren langs de kant van de eerder afgesloten Spaarzaamheidstraat. Fietsers kunnen wel nog vlot passeren want in de Naarstigheidsstraat loopt een fietslijn naar het centrum.

 

  1. Wellekensstraat:

Op het einde van de Wellekensstraat ter hoogte van de Valerius De Saedeleerstraat wordt de straat onderbroken voor gemotoriseerd verkeer. Ook de Jozef Meganckstraat wordt een doodlopende straat. Zo komt er ruimte vrij om het groen uit te breiden tot een buurtparkje. Fietsers kunnen wel nog vlot passeren want in de Wellekensstraat loopt een fietslijn naar het centrum.

  1. Watertorenplein:

Het gedeelte van de Maanstraat dat voor de watertoren ligt wordt toegevoegd aan het plein. De bestaande proefopstelling blijft behouden. Zo is er meer ruimte voor een nieuwe, groene herinrichting.

 

 

 

Op volgende plaatsen gebeurt er een knip om meer ruimte te geven aan de fietsers:

 

  1. Korte moutstraat:

Er komt een fietsbrug over de Dender die rechteroever verbindt met het station. Deze fietsbrug start in de Korte Moutstraat. Dit zal veel fietsverkeer aantrekken. Doorgaand autoverkeer zal niet meer mogelijk zijn.

 

 

  1. Hoge Vesten:

De fietssnelweg (F2) van Brussel naar Gent loopt door Aalst. Deze komt vanaf Erembodegem, via de Leo Gheeraerdtslaan en de Hoge vesten naar de nieuwe fietsbrug in de Moutstraat .

Het eerste deel van de Hoge vesten tussen de Leo Gheeraerdtslaan en de Walstraat heeft geen bewoning, daarom kan dit stuk ingericht worden als een fietssnelweg. Er komen paaltjes op de twee uiteinden van de straat waardoor gemotoriseerd verkeer in dit deel niet meer kan rijden of parkeren.


Timing invoering nieuwe circulatie
De hoofdcirculatie in de binnenstad wijzigt op 16 augustus en dan wordt ook de zone 30 ingevoerd. In de wijken zullen er al vanaf begin augustus verkeerssituaties wijzigen. Het is onmogelijk om alle aanpassingswerken op één nacht tijd uit te voeren. Ingrepen in de wijken die geen impact hebben op de hoofdcirculatie zullen daarom al vroeger starten. Zodra de timing concreet is zal ze gecommuniceerd worden.


Fiets of stap naar het stadshart

Fietsen of wandelen is de handigste manier om vanuit de woonwijken binnen de ring naar het centrum te gaan. De afstand bedraagt maximum anderhalve kilometer. Met de fiets of te voet sta je binnen het kwartier veilig in het hart van de stad.

Vanuit elke wijk komt een fietsvriendelijke toegangsweg naar het stadshart. Deze liggen in het verlengde van de fietsroutes die de omliggende wijken en deelgemeenten met Aalst verbinden. Deze routes krijgen de naam ‘fietslijn’, zoals een tramlijn of een metrolijn. Een fietslijn is een aanéénsluiting van fietsstraten.

 


Aangenamer wonen dankzij zone 30
Vanaf 16 augustus 2021 wordt heel het gebied binnen de Aalsterse ring R41 zone 30. Gemotoriseerd verkeer en fietsers mogen er maximum 30 km per uur rijden. Goed nieuws voor de woonwijken. De snelheidsbegrenzing zorgt voor veiliger verkeer, minder fijn stof en minder verkeersgeluiden.


Meten is weten, ook in de wijken

Om de effecten van het nieuwe circulatieplan in kaart te brengen, schakelt de Aalst de hulp in van de Aalstenaars. Die zullen verkeerstellingen doen door een telraam te installeren aan het raam van hun woning. Er zijn in totaal 40 telramen, zowel op de hoofdcirculatie-assen als in de wijken. Die toestellen meten van mei tot eind oktober 2021 het aantal auto’s, fietsers en de doorstroming. De cijfers laten toe om na de meetcampagne het nieuwe circulatieplan te evalueren: brengen de maatregelen voldoende rust en veiligheid in de woonwijken? Dit kan dan als startpunt dienen om samen met bewoners de leefbaarheid van hun wijk te evalueren en nog te verbeteren. In het najaar wordt de dialoog met de wijken opgestart. De stad wil extra investeren in kwalitatieve ruimte en een ruimer aanbod van verplaatsingsmogelijkheden. Zo is het voor inwoners aantrekkelijker om te wonen in het stadscentrum.

 Jean Jacques De Gucht : “Met dit plan hebben we de ambitie hoog gelegd om ons stadscentrum bereikbaar, leefbaar en veilig te maken.  Met om het even welk vervoermiddel zal de stad beter bereikt kunnen worden.  Automobilisten zullen een kader krijgen op welke manier en volgens welke weg ze zich in de stad kunnen begeven.  De fietser zal een veilig gevoel krijgen om vrij in de stad te rijden en de voetganger zal aangenaam in de stad kunnen flaneren, shoppen, wandelen.. Kortom de stad zal voor alle vervoersmodi attractief worden hetgeen belangrijk is voor onze handelaars in de stad.  Bovendien zetten we ook in op de leefbaarheid van onze stad.  Aan de bewoners van onze stad moet meer beleving kunnen geboden worden.  Het openbaar domein moet terug beschikbaar gesteld worden van de buurt.  Naast het circulatieplan hebben we hier trouwens ook ingezet op vergroening van de wijk en waar mogelijk bomen of struiken geplant.  Bovendien komen een aantal plaatsen ook in aanmerking voor een meer beleefbare herinrichting.   Kortom het plan geeft een aantal mogelijkheden waar met éénieder rekening gehouden is.”

 Alle info op: www.aalst.be/circulatieplan

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Fietsparkeerplaatsen

Aalst, Mobiliteit

Hoppinpunten