Aalst, Mobiliteit

Uitrol van het Kopenhagenplan in Aalst

Dit bericht delen

Met het Kopenhagenplan wil de Vlaamse regering de lokale overheden stimuleren om extra te investering in fietsinfrastructuur op of langsheen gemeentelijke wegen. Vlaanderen legt hiervoor 1 euro bij voor elke 2 euro die lokale besturen investeren  Op een totaalbudget van 150 miljoen beschikt Aalst over een subsidiebudget van 1.976.092,54 EUR om projecten te realiseren.  Tot 15 oktober 2022 konden projecten voor het Kopenhagenplan aangemeld worden via het Loket voor Lokale Besturen. Om de subsidie te verkrijgen, moeten projecten uitgevoerd worden voor 31 december 2025.

Op basis van een interne oefening werd een projectlijst opgesteld waarbij verschillende ingrepen of aanvullingen op de bestaande fietsinfrastructuur, die in aanmerking om via het Kopenhagenplan te realiseren, werden onderzocht. Er werd een lijst ingediend van 60 projecten gaande van grote nieuwe of vernieuwende infrastructuurwerken tot kleinere ingrepen of herstellingen. Ondertussen werd een eerste project afgewerkt in de Kapellekensbaan waar een veilige fietsverbinding tussen Erembodegem en het centrum van Aalst werd gerealiseerd.  Een volgend project staat op stapel met een project in de Gudstraat-Koning Albertstraat waar een veilige fietsverbinding met afgescheiden fietspaden zal gerealiseerd worden tussen Herdersem en Moorsel.  De rioleringswerken die hieraan voorafgaan starten binnen enkele weken.  De verdere planning van de ingediende projecten zal naderhand verder bekeken worden.

Jean Jacques De Gucht : “Deze legislatuur worden er heel veel inspanningen geleverd op vlak van fietsveiligheid.  In het centrum is er met het circulatieplan een inhaalbeweging gebeurd op het vlak van verkeersveiligheid door de fietser/zwakke weggebruiker een duidelijke plaats in het straatbeeld te geven.  Zo werd er beslist tot het invoeren van fietsstraten, het creëren van fietslijnen en het opleggen van een snelheidsbeperking van 30 km/uur en de tonnagebeperking.  We willen deze principes ook doortrekken naar onze deelgemeenten. De projecten in Erembodegem, Herdersem en Moorsel betekenen een zeer grote verbetering van onze fietsinfrastructuur en zorgen voor veilige fietsverbindingen op ons hele grondgebied.  Het Kopenhagenplan met de financiële tegemoetkoming is een mooie zet in de juiste richting.  De lijst ingediend in het kader van het Kopenhagenplan wordt verder zeer nauwgezet bekeken om te beslissen welke ingreep wanneer kan opgenomen worden in de planning voor uitvoering.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Haalbaarheid brug over Albrechtlaan alsnog onderzocht

Aalst, Mobiliteit

Kruispunten Leirekensroute krijgen rood kleurtje