Aalst, Mobiliteit

Verkeersveiliger maken van Vereeckenstraat in Gijzegem

Dit bericht delen

De verkeerssituatie in de Vereeckenstraat in Gijzegem is iedereen genoegzaam bekend en wordt al sinds lange tijd aangekaart op verschillende niveaus.  Het plaatselijk weggabarit maakt het niet evident om aanpassingen te doen.  Gesprekken met buurtbewoners en een aantal plaatsbezoeken hebben ertoe geleid dat er een  voorstel werd uitgewerkt.  Op de gemeenteraad van 26 april jl. werd beslist om én een aantal infrastructurele maatregelen te nemen én het snelheidsregime in de straat aan te passen :

  • Het verkeersplateau op het kruispunt Vereeckenstraat-Roland Monteynestraat zal gemarkeerd worden met een rode kleur om zo het vertragend effect van het plateau te versterken
  • Het zebrapad zal verlegd worden van de Roland Monteynestraat naar de Meribeekstraat om zo de zichtbaarheid te verbeteren
  • Het snelheidsregime in de straat zal beperkt worden tot 30 km/uur gelet op het bochtig verloop van de straat en het vele (zware) verkeer dat door deze straat rijdt
  • Fietssuggestiestroken zullen aangebracht worden om zo de aanwezigheid van de fietser in de aandacht te brengen
  • Rugdekking zal ingevoerd worden daar waar het fietspad van de Roland Monteynestraat overgaat op de rijbaan om zo de veiligheid van de fietser beter te kunnen garanderen

Jean Jacques De Gucht : “De verkeerssituatie in de Vereeckenstraat in Gijzegem baart ons reeds een hele tijd zorgen.  Het valt niet te ontkennen dat dit een belangrijke verkeersader is voor zowel gewoon verkeer als voor zwaar verkeer, maar dat het daarnaast ook een zeer belangrijke fietsroute is voor vele fietsers, waaronder zeer veel fietsende jeugd die langs deze weg van en naar school rijdt.  Deze twee zaken rijmen in een straat waar het weggabarit ons niet veel ruimte laat, is een evenwichtsoefening.  Dankzij de goede begeleiding vanuit onze dienst mobiliteit en door de gesprekken die we met buurtbewoners voerden is er een voorstel uitgewerkt met infrastructurele maatregelen en een trager snelheidsregime.  Ik blijf de situatie op de voet volgen, maar vertrouw erop dat deze ingrepen de verkeersveiligheid in deze omgeving zal doen verbeteren.  We zullen deze ingrepen evalueren en eventueel bijsturen en niet nalaten om verdere maatregelen te nemen indien dat nodig zou blijken.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Nieuw verkeersplan : Treinstraat wordt fietsstraat

Aalst, Mobiliteit

Bike Repair Stations op Aalsterse fietspaden