Aalst, Openbare werken

N41 – Gijzegem

Dit bericht delen

Het aanleggen van het een ontsluitingsweg naar Gijzegem, een bypass aan de N41, maakt het voorwerp uit van een project gedragen door stad, provincie en AWV. Het project volgt de wettelijke overlegsystematiek en zit momenteel op het einde van de projectfase. 

 

Alle partijen zijn zich ten volle bewust van het belang van de aanleg van omleidingsweg N41.

Deze ontsluitingsweg moet ervoor zorgen dat het zwaar verkeer bestemd voor de bedrijventerrein Gijzegem in de toekomst geweerd wordt uit het centrum van Gijzegem en omgeleid wordt langs de nieuw aan te leggen weg.  Samen met de aanleg van deze bypass N41 wordt ook het fietspad Aalst-Gijzegem verder doorgetrokken waarbij de kruising met de N41 zal gebeuren dmv een fietstunnel thv de Damkouterbaan.  Het realiseren van dit project zal ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid van en naar Gijzegem geoptimaliseerd wordt voor alle verkeer. Het verkeer tussen zwakke weggebruiker en gemotoriseerd verkeer  wordt hierdoor zoveel als mogelijk uit elkaar gehouden.  Bovendien is het zo dat dit project ook een hefboom uitmaakt om de schoolomgevingen in Gijzegem veiliger te maken voor onze jonge weggebruikers. Het deel van de  Pachthofstraat gelegen tussen het bedrijventerrein en het kruispunt met de Steenweg naar Oudegem zal door de aanleg van deze weg ontlucht worden doordat het  zwaar verkeer met bestemming bedrijventerrein of richting Schoonaarde zal omgeleid worden langs de nieuwe weg.  Bovendien bestaan er plannen om dit deel van de Pachthofstraat éénrichting te maken en zo de veiligheid aan de schoolomgeving verder te optimaliseren.

Naast het verbeteren van de situatie voor de fietser van, naar en in de schoolomgeving heeft deze omleidingsweg ook een belangrijke economische functie.  Deze zal er immers voor zorgen dat het bedrijventerrein op een goede manier ontsloten wordt en beter bereikbaar wordt.

Partijen bekijken momenteel de financiële weerslag en verdeelsleutel. Schepen Jean Jacques De Gucht is ondertussen in overleg getreden met minister Lydia Peeters om de middelen voor dit project vrij te maken zowel wat betreft de aanleg van N41 en de kostenverdeling tussen partijen te bekijken, als wat betreft de aanleg van het fietspad waar er beroep zou kunnen gedaan worden op het Vlaams relanceplan voor de aanleg/herstel van fietspaden.

 

Jean Jacques De Gucht : “ Belangrijk om te benadrukken zijn de basiselementen van dit dossier :

  • Verbeteren van de verkeersveiligheid in Gijzegem :

De Pachthofstraat tussen het bedrijventerrein en de Steenweg op Oudegem en dus ook de schoolomgeving wordt verkeersveiliger

  • Verbeteren van de ontsluiting van de bedrijven op het bedrijventerrein Gijzegem :

Bedrijven krijgen via deze bypass een rechtstreekse aanrijding zonder voor de andere wegen en voor de andere weggebruikers een overbelasting te betekenen

  • Verbeteren van de fietsverbinding Aalst-Gijzegem :

Het fietspad Aalst-Gijzegem wordt doorgetrokken met ter hoogte van de Damkouterbaan een fietstunnel

Het project zou een belangrijke stap betekenen naar een verkeersveilige omgeving met de focus op het zoveel mogelijk gescheiden houden van de verschillende verkeermodi.”

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Deelsteps in Aalst als extra vervoersmiddel

Aalst, Mobiliteit

Treinverbinding Aalst-Burst