Pers

 • "Investeer in Vlaamse dubbing van kinder- en jongerenprogramma’s" donderdag 10 juni 2021 - Artikels
  Onze kinderen kijken vandaag steeds meer naar streamingdiensten zoals Disney+ of Netflix. Deze platformen dubben anderstalige content vaak alleen nog in het Nederlands-Nederlands en niet meer in het Belgisch-Nederlands of Vlaams. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering…
  ›› meer...
 • De euthanasiewet mag niet uitgehold worden uit angst voor een assisenproces vrijdag 4 juni 2021 - Artikels
  Op 4 juni berichtten de media over een rondvraag bij Leif-artsen waaruit blijkt dat velen zich behoedzamer opstellen tegenover euthanasie. Zeker bij psychiatrisch lijden. Sommige artsen willen geen euthanasie meer uitvoeren zonder het akkoord van de hele familie. “Burgers die om euthanasie verzoeken en aan de voorwaarden voldoen, moeten gerespecteerd…
  ›› meer...
 • Nieuwe wijkcirculatie zorgt voor leefbare buurten donderdag 20 mei 2021 - Artikels
  Aalst is op weg naar een bereikbare, veilige en leefbare binnenstad met een nieuw circulatieplan vanaf 16 augustus. De hoofdcirculatie wijzigt en dus zal het verkeer zich een andere weg zoeken. Om de wijken te vrijwaren van sluipverkeer wijzigt de stad op een aantal plaatsen ook de verkeerscirculatie in de…
  ›› meer...
 • “Volwassenenonderwijs biedt kansen aan vroegtijdige schoolverlaters” woensdag 31 maart 2021 - Artikels
  Uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat in het schooljaar 2018-2019 12,1 procent van de leerlingen het secundair onderwijs verliet zonder kwalificatie. Het schooljaar voordien was dat 11,8 procent. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar…
  ›› meer...
 • Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs donderdag 29 april 2021 - Artikels
  De impact van de coronapandemie op onze onderwijsinstellingen is ingrijpend. Bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs werd bij de start van dit schooljaar een terugval opgemeten in het aantal leerlingen en cursisten. Daarom voorzien de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement aan de hand van een nooddecreet extra middelen om…
  ›› meer...
 • De Werf neemt voortouw met een ambitieuze update donderdag 22 april 2021 - Artikels
  In het kader van het Relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ wordt door de Vlaamse regering 450.000 EUR uitgetrokken voor een duurzame bestendiging van het digitale traject dat het cultuurcentrum De Werf sinds het begin van dit jaar doorloopt. ‘De digitale pijler zal een toevoeging en uitdieping worden op onze fysieke werking. Ik…
  ›› meer...
Pagina 1 van 21