Pers

 • “Volwassenenonderwijs biedt kansen aan vroegtijdige schoolverlaters” woensdag 31 maart 2021 - Artikels
  Uit nieuwe cijfers van Statistiek Vlaanderen blijkt dat in het schooljaar 2018-2019 12,1 procent van de leerlingen het secundair onderwijs verliet zonder kwalificatie. Het schooljaar voordien was dat 11,8 procent. Jean-Jacques De Gucht, Vlaams Parlementslid voor Open Vld, vindt dit een problematische situatie en vroeg tijdens de plenaire vergadering naar…
  ›› meer...
 • Extra middelen voor deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs donderdag 29 april 2021 - Artikels
  De impact van de coronapandemie op onze onderwijsinstellingen is ingrijpend. Bij het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenonderwijs werd bij de start van dit schooljaar een terugval opgemeten in het aantal leerlingen en cursisten. Daarom voorzien de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement aan de hand van een nooddecreet extra middelen om…
  ›› meer...
 • De Werf neemt voortouw met een ambitieuze update donderdag 22 april 2021 - Artikels
  In het kader van het Relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ wordt door de Vlaamse regering 450.000 EUR uitgetrokken voor een duurzame bestendiging van het digitale traject dat het cultuurcentrum De Werf sinds het begin van dit jaar doorloopt. ‘De digitale pijler zal een toevoeging en uitdieping worden op onze fysieke werking. Ik…
  ›› meer...
 • Vlaams Parlement vraagt een oplossing voor de historische liften donderdag 1 april 2021 - Artikels
  De prachtige oude liften van voor 1958, met de typische schaardeuren en houten kooien, dreigen verloren te gaan. Volgens een Koninklijk Besluit uit 2003 moeten ze voor 31 december 2022 aangepast worden aan de huidige veiligheidsnormen, anders worden ze buiten werking gesteld. Maar modernisering hoeft helemaal niet ten koste te…
  ›› meer...
 • STOP HOMOFOBIE woensdag 10 maart 2021 - Artikels
  In een maatschappij waar menselijke waarden en vrijheden hoog in het vaandel gedragen worden, is er geen plaats voor homofoob gedrag. Blind geweld tegen om het even wie, om het even op welk moment, om het even waar, maar zeker in gevallen waar mensen kwetsbaar zijn, kan nooit getolereerd worden.…
  ›› meer...
 • 10 miljoen euro om leerachterstand weg te werken donderdag 4 maart 2021 - Artikels
  De coronapandemie stelt het Vlaamse onderwijs voor grote uitdagingen. Eén daarvan is de leerachterstand die schoolgaande kinderen en jongeren hebben opgelopen. Het Vlaams Parlement voorziet nu in bijkomende lestijden, lesuren en extra helpende handen in de klas. Met dit decreet maken we daar tien miljoen euro voor vrij. Het voorstel…
  ›› meer...
Pagina 1 van 21