Algemeen

Directiewissel in ruim 1 op de 4 scholen

Dit bericht delen

In 28 procent van de scholen vond in het schooljaar 2018-2019 een directiewissel plaats. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Van de in totaal 3.711 basis- en secundaire scholen in Vlaanderen, waren er 1.053 scholen waar in het schooljaar 2018-2019 een nieuwe directie werd aangesteld. Dat is dus in 28 procent van de scholen. Het overgrote deel van de directiewissels gebeurde in het basisonderwijs (758 van de 1.053).

Uit de cijfers blijkt nog dat maar 1 op de 5 directeurswissels (19 procent) het gevolg was van pensionering. Dat betekent dus dat in meer dan 80% van de gevallen andere oorzaken aan de basis liggen van de directeurswissel. Uit de cijfers blijkt ook dat van de 1.200 directeurs die tijdens het schooljaar 2014-2015 voor het eerst die functie uitoefenden, er 364 zijn die in de loop van de daaropvolgende vijf schooljaren hun functie opnieuw neerlegden.

Hoge werkdruk
“Met andere woorden: 30 procent van de directeurs stopt binnen de vijf jaar na hun aanstelling”, zegt De Gucht. In het overgrote deel van de gevallen blijkt het wel om tijdelijke vervangingen van de vastbenoemde directeur te gaan. Als de titularis-directeur terugkeert, stopt de aanstelling van de vervanger immers.

Uit recent onderzoek blijkt dat schoolleiders tevreden zijn over hun job, maar dat ze door het uitgebreide takenpakket en de hoge werkdruk ook regelmatig te kampen hebben met veel stress.

“De job van schooldirecteur is uitdagend en geeft veel voldoening, maar is ook erg stresserend omwille van de hoge werkdruk”, zegt De Gucht. “Vooral in scholen met veel directiewissels blijken schoolleiders vaak te kampen met een burn-out. Het is dus cruciaal dat directies nóg beter worden ondersteund, bijvoorbeeld door een vermindering van de administratieve planlast. Daarnaast moet er meer onderzoek worden gedaan naar het welbevinden van ons onderwijspersoneel om zo oplossingen op maat te vinden en korter op de bal te kunnen spelen”, besluit de Open Vld’er.

Bron: www.hln.be (9 juli 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht: Kinderen terreurslachtoffers erkennen als oorlogswezen

Algemeen

Stad Aalst plaatst pakjesautomaten