Algemeen

Extra nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid

Dit bericht delen

Na de vorige nooddecreten onderwijs waren er nog enkele extra maatregelen nodig om duidelijkheid en rechtszekerheid te scheppen over onder meer de organisatie van inschrijvingen, het leerkrediet en de vervanging van afwezige personeelsleden in het lopende school- of academiejaar alsook de financierings- en subsidiëringsregels. Op steeds meer vlakken blijkt dat de coronapandemie voor onduidelijkheid zorgt. Dit nieuwe nooddecreet past enkele regels aan zodat de scholen dit school- of academiejaar goed kunnen afronden, de gevolgen voor studenten en cursisten beperkt kunnen worden en we het volgende schooljaar 2020-2021 ook georganiseerd kunnen opstarten. Dit decreet werd goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. 

Een overzicht van de belangrijkste punten uit dit derde nooddecreet:

Dit derde nooddecreet beoogt in de eerste plaats het verlenen van rechtsgrond aan praktijken die – ten gevolge van corona – al van toepassing zijn in het onderwijs. Sinds het begin van de coronacrisis realiseren de scholen de inschrijvingen digitaal. Dit decreet regelt dat scholen ook weigeringen digitaal kunnen afhandelen in plaats van via briefwisseling. Dit gebeurt in praktijk al sinds 16 maart, zowel in het basis- als secundair onderwijs, en wordt hiermee dus geregulariseerd. Ook vervangingen in het volwassenonderwijs in de maand juni 2020 worden uitzonderlijk mogelijk gemaakt en de indientermijnen voor studenttutoringsprojecten, waarvoor onderwijsinstellingen normaal gezien tot 1 mei de tijd hebben om een project voor het volgende schooljaar in te dienen, worden omwille van de coronamaatregelen uitgesteld.

Daarnaast zorgt dit decreet voor een trits sociale maatregelen ter ondersteuning van cursisten en studenten. Cursisten in het volwassenonderwijs betalen normaal gezien verhoogd inschrijvingsgeld bij de vierde herinschrijving, de zogenaamde responsabiliseringsmaatregel. Aangezien cursisten omwille van de impact van de coronacrisis sneller aan een vierde inschrijving komen, zal die maatregel nu niet gelden voor de cursisten in basiseducatie, cursisten NT2 (richtgraad 1 en 2 en aanvullende algemene vorming) en in de geletterdheidsmodules Nederlands en Leren leren van het secundair volwassenenonderwijs.

Cursisten in het volwassenonderwijs, die niet geslaagd zijn voor modules die tijdens corona plaatsvonden, of die niet deelnamen aan evaluaties, krijgen een eenmalige vrijstelling van het inschrijvingsgeld indien zij zich, voor dezelfde modules, volgend schooljaar herinschrijven.

Andere bepalingen in dit voorstel van decreet garanderen dat studenten van wie de examens of evaluaties niet konden worden georganiseerd als gevolg van de coronacrisis, geen leerkrediet verliezen voor deze opleidingsonderdelen. Ook zal hun studietoelage niet in vermindering worden gebracht.

Studenten die in de loop van het tweede semester, omwille van corona, met overmacht worden geconfronteerd, kunnen via het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen vragen om teruggave van leerkrediet nadat ze bij hun deelname aan de laatste examenkans (augustus-september dus) niet geslaagd zijn. 

Studenten in de professionele bacheloropleiding verpleegkunde worden nu massaal ingezet om de coronacrisis op te vangen. Daarom wordt voor de studenten die dit academiejaar de verlengde opleiding afronden, een eenmalige stagevergoeding van € 1000 uitgetrokken als tegemoetkoming voor de onkosten. Dit is alvast een eerste stap in de uitvoering van het Regeerakkoord, dat bepaalt dat voor laatstejaarsstudenten bachelor in de verpleegkunde (vierde jaar) een forfaitaire onkostenvergoeding voorzien kan worden.

Kortom, dit decreet, Corona III, zorgt voor een reeks sociale maatregelen, maatregelen ter ondersteuning van zowel het onderwijspersoneel als cursisten en studenten, en geeft rechtsgrond voor situaties die door corona zijn ontstaan.

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Proximus investeert 10 miljoen euro in Glasvezel voor Aalst

Algemeen

JJ De Gucht wil ook examen voor Vlaamse ministers