Algemeen

Senaat bespreekt euthanasiestandpunt bisschoppen

Dit bericht delen

Klik hier om het fragement van het VRT-journaal te bekijken.

De Belgische bisschoppen zijn bezorgd over het voorstel om de euthanasiewet uit 2002 uit te breiden naar minderjarigen en dementerenden. Dat heeft aartsbisschop André-Joseph Léonard gezegd naar aanleiding van het debat over de kwestie in de Senaat. Léonard blijft zweren bij palliatieve begeleiding als alternatief.

“Al in 2002 hebben we onze sterkste reserves uitgesproken aangaande de depenalisering van euthanasie”, zegt Léonard. “Eerst en vooral omdat we vandaag over uitstekende palliatieve zorgen beschikken, en omdat we bij intens en hardnekkig lijden, als laatste redmiddel, nog een beroep kunnen doen op sedatie, voor zover dat strikt noodzakelijk is.”

De bisschoppen vinden het vreemd dat minderjarigen voor trouwen bijvoorbeeld als onbekwaam worden beschouwd, maar wel zelf zouden kunnen beslissen als het gaat over sterven. Ook vinden ze het riskant om via een wilsverklaring op lange termijn anderen de mogelijkheid te geven in de plaats van een demente te beslissen tot euthanasie over te gaan.

Volgens de bisschoppen weten we te weinig hoe dementerenden en minderjarigen lijden om hen zelf over euthanasie te laten beslissen. Dit standpunt is niet echt nieuw, maar de bisschoppen komen met hun verklaring wel op een moment dat de Senaat bezig is met een uitbreiding van de bestaande euthanasiewet. “Dat vooruitzicht baart ons zorgen”, zegt Léonard.

Debat gaat over keuze

Het politieke debat in de verenigde Senaatscommissie Justitie en Sociale Aangelegenheden gaat intussen gewoon door. “Men maakt vanuit bepaalde hoek een onderscheid tussen palliatieve zorgen en euthanasie”, stelt senator Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) vast. “Eigenlijk is het een en-en-verhaal in plaats van een of-verhaal. Ik denk dat dit debat moet gaan over de keuze, over de vrijheid om zelf te beslissen”, vindt hij.

“Het is best mogelijk om aan de ene kant te investeren in palliatieve zorg en aan de andere kant juridisch voor een zekere uitbreiding in de richting van minderjarigen te zorgen, op voorwaarde dat alle garanties er zijn en op voorwaarde dat mensen kunnen kiezen”, treedt CD&V-senator Rik Torfs hem grosso modo bij.

Vorig jaar hebben 1.430 volwassen Belgen gekozen voor euthanasie, een kwart meer dan het jaar ervoor. Het gaat om de geregistreerde gevallen, over het werkelijke aantal zijn er geen cijfers.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Euthanasie voor minderjarigen: België verbaast de wereld

Algemeen

Open Vld wil volwaardige ombudsdienst