Algemeen

Aalst kiest voor verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid

Dit bericht delen

Het centrum van onze stad kreunt op dit moment tijdens de dag op cruciale momenten onder de verkeersdrukte waardoor ons winkelhart en diensteneconomie steeds moeilijker bereikbaar wordt, waardoor er verkeersonveilige situaties ontstaan voor de zwakke weggebruikers en waardoor de leefbaarheid van ons centrum daalt.

In 2017 werd reeds een poging ondernomen om Aalst beter bereikbaar te maken. Dit plan focuste zich echter enkel op het verkeer langsheen de Wallenring en bleek bovendien voor zijn uitvoering een eerder beperkt draagvlak te hebben.

Vertrekkend van dit plan, hebben we verder gewerkt om de verkeersdoorstroming in gans het centrum aan te pakken. Onze specialisten ter zake gingen aan het werk en startten discussiefora op met een zeer ruim aantal stakeholders : Unizo, Voka, Comeos, Adviesraad Handel en Horeca, Adviesraad KMO en Industrie, Vonk, De Lijn AWV, de Fietsersbond. Bovendien werden ook intern besprekingen gehouden met onder andere de dienst Economie, en uiteraard met politie en brandweer.

Deze gesprekken hebben geleid tot een plan zoals het nu voorligt en op dit moment de hoofdroutes vastlegt.

Het plan is gestoeld op volgende principes :
1. De stad moet gemakkelijk bereikbaar zijn voor alle vervoersmodi
2. De stad moet verkeersveiliger gemaakt worden
3. De leefbaarheid van de binnenstad moet verhogen

Het resultaat wordt gedragen door alle partners in het verhaal.
Dit plan zal de komende periode verder uitgewerkt worden op het vlak van wijkcirculatieplannen en de nodige infrastructuuraanpassingen.
De volledige uitvoering wordt voorzien in de loop van de tweede helft van volgend jaar.
Wat de wijkcirculatieplannen betreft zullen er overlegmomenten met de verschillende buurten apart georganiseerd worden.

Schepen Jean-Jacques De Gucht : “Deze beslissing betekent een mijlpaal in het mobiliteitsbeleid van onze stad. We upgraden de bereikbaarheid van onze stad en zetten in op een multibereikbaar Aalst. Bovendien geven we zo ook meer zuurstof aan onze stad voor:
– onze handelaars en ondernemers die beter bereikbaar worden
– onze bezoekers die meer tijd zullen hebben om van onze stad te genieten
– onze bewoners door een betere leefkwaliteit te bieden
– ons centrum door het nog aangenamer, attractiever en actiever te maken”

Burgemeester : “De verkeersveiligheid én de bereikbaarheid van onze stad verhogen: dat is wat we met dit nieuwe circulatieplan willen bereiken. Onze stad moet vlot en veilig bereikbaar zijn voor zowel fietsers, wandelaars en automobilisten. Een attractief en verkeersveilig centrum dat ons zal onderscheiden van andere steden doordat het de kansen van leveranciers en middenstand gaaf houdt.” 

Adviesraad handel en horeca : ‘Geen enkel plan is perfect voor iedereen maar dit is een weloverwogen plan waar niet over één dag ijs is gegaan en waar in de toekomst op verder gewerkt kan worden.”

Adviesraad KMO & Industrie : “De adviesraad KMO & Industrie is tevreden dat zij op regelmatige basis betrokken is geweest bij het tot stand komen van het voorgestelde circulatieplan. De adviesraad schaart zich dan ook achter de grote lijnen en algemene principes van het plan, onder voorbehoud van mogelijke problemen die na het invoeren van het plan zouden opduiken. Daarom is het nodig dat er na het invoeren van het plan nog overleg plaatsgrijpt, zodat er waar nodig nog kan bijgestuurd worden.”

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

CC De Werf lanceert de “Vriendenpas”

Algemeen

Paarse partijen hopen op brede steun, maar die zal niet uit CD&V-hoek komen