Algemeen

Euthanasiedossier blijft voor spanningen zorgen

Dit bericht delen

Open Vld voert de druk in het euthanasiedebat verder op. De Vlaamse liberalen willen dat er nog voor het zomerreces over de uitbreiding van de euthanasiewet gestemd wordt.

“Anders verdwijnt het debat opnieuw naar de Griekse kalender”, zegt voorzitster Gwendolyn Rutten.

Open Vld vindt voorts dat de parlementsleden “vrij” moeten kunnen stemmen, los van het standpunt van hun fractie. In een gezamenlijke mededeling stellen Gwendolyn Rutten en senator Jean-Jacques De Gucht dat het parlement “het eerste en laatste woord heeft in ethische kwesties”.

Spanningen

In De zevende dag spraken CD&Vvoorzitter Wouter Beke en senatrice Els Van Hoof hun ongenoegen uit over socialisten en liberalen die vorige week wetsvoorstellen presenteerden over de uitbreiding van de euthanasiewet. “Dat getuigt van weinig respect”, aldus Beke. “We zijn buitenspel gezet”, sneerde Van Hoof.

CD&V vraagt nieuw overleg want is helemaal niet opgezet met de houding van haar coalitiepartners. Als de meerderheidspartijen niet op dezelfde golflengte komen, is een wisselmeerderheid in het parlement goed mogelijk.

Als er niet voor de zomer wordt gestemd, betekent dat volgens Rutten “een klap in het gezicht voor zowel de vrije keuze van mensen als van al wie beroepshalve met uitzichtloos en ondraaglijk lijden in aanraking komt”.

Rutten hoopt dat CD&V geen “vertragingsmanoeuvres” zal gebruiken om een stemming voor het zomerreces te verhinderen. “Luisterbereidheid en overleg ja, maar niet als het de bedoeling is om alles te vertragen en tegen te houden. Respect is in materies als deze boven alles van toepassing op mensen die ondraaglijk lijden en zich in een uitzichtloze situatie bevinden. Het komt erop neer dat iemand die ondraaglijk lijdt vrij en op een respectvolle manier uit het leven moet kunnen stappen. Ook als die persoon in kwestie minderjarig is”, besluit Rutten.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Flashmob leert iedereen reanimeren

Algemeen

«Open Vld is blij met zijn komst»