15 november 2011

Vlaanderen laat jonge sporters in de steek

Een voetballer die overlijdt op het veld, het is de nachtmerrie van iedereen met sportende kinderen. JEAN-JACQUES DE GUCHT en PETER GYSBRECHTS pleiten voor verplichte sportmedische keuringen.

Jammer genoeg horen we te vaak in het nieuws over jonge sporters die op het sportterein het leven lieten, zoals onlangs Bobsam Elejiko, of die er geconfronteerd werden met ernstige medische complicaties. Nochtans kan een grondige medische screening de risico's, die blijkbaar ook Bobsam Elejiko liep, in kaart brengen en in verschillende gevallen voorkomen. Al snel wordt dan vooral gedacht aan de (semi-)professionele sporters, maar dat is niet correct. Ook jonge sporters hebben er vaak alle belang bij om een sportmedische keuring te ondergaan. In verschillende sportclubs bestaat daarrond een beleid, bijvoorbeeld bij de jeugdopleiding van voetbalclub Eendracht Aalst, waar een samenwerking bestaat met Professor Brugada.

Sportartsen zijn het al langer eens over het feit dat er bij sporters een verhoogd risico is op een hartstilstand. Het afnemen van een elektrocardiogram in rust kan afwijkingen al detecteren vanaf de leeftijd van veertien jaar. Maar ook andere gezondheidselementen worden nu vaak niet of maar heel oppervlakkig medisch gescreend. Zo zijn ook de groei, de spiersterkte en lenigheid, de voetstatiek, het beenlengteverschil, de wervelzuil en de luchtwegen belangrijk bij sportende kinderen.

Voorlichtingscampagne

De nood aan screening lijkt dus een logisch verhaal te zijn, maar niets is minder waar. Vlaanderen heeft geen eenduidig beleid op het vlak van sportmedische keuringen. Iedere federatie houdt er zo zijn eigen regels op na, ook al is het in ieders belang om aan medisch verantwoord sporten te doen. De Vlaamse regering moet dan ook dringend werk maken van het opstarten van een werkgroep samengesteld uit sportartsen, coaches en de diverse federaties om één gezamenlijk plan van aanpak uit te werken. En dat zowel voor de professionele beoefenaar als voor de jeugdige sporters. Wat betreft die laatsten, is het belangrijk dat er een voorlichtingscampagne komt die zich in eerste instantie richt tot ouders van jonge sporters. De sportclubs en federaties spelen daarbij een fundamentele rol als doorgeefluik. Meer ouders zullen hun kinderen aansporen een geneeskundig onderzoek te ondergaan, als men weet dat daardoor heel wat medische risico's verbonden aan het sporten vermeden kunnen worden. Zeker wanneer hartafwijkingen in de familie voorkomen, is het van groot belang zich goed geïnformeerd op het sportterrein te begeven.

Vlaanderen is een grote voortrekker in een repressief dopingbeleid. Terecht. Maar ook een preventief gezondheidsbeleid voor sporters is belangrijk en in bepaalde gevallen zelfs levensreddend.

  • Bron: De Standaard
Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*