16 mei 2013

LETTERLIJK. Wie nu nog in sprookjes gelooft….

De brief van Jean-Jacques De gucht aan minister van Cultuur Joke Schauvliege (CD&V).

Geachte mevrouw de minister Binnenkort zal u vijf jaar lang de functie van Vlaams minister van Cultuur bekleed hebben. Niet elk hoofdstuk uit die verhalenbundel eindigde tot hiertoe even vrolijk, en dan wil ik het niet hebben over lapsussen uit uw oeuvre à la “Matthias Schoenmakers” of “Zjef Genie”. De passage die u echter nu aan het neerpennen bent, geeft alle blijk te zullen eindigen in een debacle. Een aangekondigd debacle dan wel. Ik heb het namelijk over uw beslissing om 850.000 euro toe te kennen aan de vzw Musical van Vlaanderen om de productie van het sprookje Assepoester, het tamelijk ware verhaal mogelijk te maken. Alhoewel, mogelijk? Het is een understatement dat in het verleden dezelfde vzw het niet zo nauw nam met wat men wel eens noemt de regels van “behoorlijk bestuur”.

Ik kan persoonlijk maar niet begrijpen dat u zo blind bent voor de feiten zoals ze zich in het verleden hebben voorgedaan en zich nog steeds aan het voordoen zijn. Dat dit een schoolvoorbeeld is van een dossier waar een vlieg op zit, hoeft geen betoog. Waarom zo een immens bedrag geven aan een organisatie die er zelfs nog niet in slaagt om haar acteurs of technische firma’s tijdig uit te betalen? De kans bestaat dan ook dat iedere euro die de belastingsbetaler in dit project pompt zal worden aangewend om financiële putten te dempen en zal allesbehalve naar de vooropgestelde productie gaan. Dat is het echte “tamelijk ware verhaal”. Zo goed als ieder advies of het nu zakelijk of artistiek is, of het nu positief of negatief is, onderlijnt de dubieuze verhouding tussen de vzw Musical van Vlaanderen en de NV Music Hall Group, dat de zalen uitbaat.

En u kan dan natuurlijk wel zeggen in uw antwoord op mijn actuele vraag dat het mogelijk is om de subsidies terug te vorderen als men de afspraken rond het project niet nakomt en dat men dit in het verleden ook al (gedeeltelijk) heeft gedaan. Mevrouw de minister, geld terugvorderen dat reeds uitgegeven is van een vzw die duidelijk cashproblemen heeft, lijkt me bijzonder moeilijk zoniet onmogelijk. Als we dan toch de mond vol hebben van “behoorlijk bestuur”, dan is het toch maar de logica zelve dat u maar middelen uitkeert eens zulke fundamentele opmerkingen over de verhoudingen tussen Musical van Vlaanderen en Musical Hall tot op het bot worden uitgeklaard.

Cultuur is belangrijk en moet waar nodig de juiste ondersteuning krijgen. Maar steek u alstublieft niet weg achter “een verschraling van het culturele landschap”, om de toekenning van 850.000 euro belastinggeld aan een instelling te verantwoorden die geen structurele subsidies, om duidelijke redenen, meer krijgt. Dit aan een organisatie waar de belastingbetaler makkelijk 35 à 40 euro moet neerleggen voor een zitplaats, dit terwijl hij hier eigenlijk al deels voor betaald heeft. Geld dat blijkbaar niet voor de acteurs, het licht of het geluid is bestemd, maar voor de zaalverhuurder.

Het is nog niet te laat, mevrouw de minister. Het sprookje is nog niet geëindigd in een financiële nachtmerrie, tenminste als u, al is het maar vanuit het voorzichtigheidsprincipe, uw gulle gift aan deze en alle aanverwante organisaties wilt herzien, op zijn minst tot er meer klaarheid komt over de relatie tussen beide rechtspersonen. Als ik me niet vergis, is dat trouwens ook hetgeen uw administratie telkenmale vraagt. Was eerst dit varkentje met een lange snuit, alvorens het komt zeggen: “en het verhaaltje is uit”…

Hopend op een positief gevolg,
Jean-Jacques De Gucht

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*