01 februari 2013

Aalst de grote omwenteling

 

Beste Aalstenaar

U hoeft zich geen zorgen meer te maken. Aalst, een centrumstad die, net zoals de andere centrumsteden, meer en meer geconfronteerd wordt met grootstedelijke problematieken zoals mobiliteit, integratie, werkgelegenheid, veiligheid,… is vanaf heden gevrijwaard van al deze faits divers. Het nieuwe stadsbestuur is nog net geen maand aan de slag en ziehier de eerste concrete beleidsdaad: het staatsieportret van het vorstenpaar en de Belgische vlag zijn verbannen uit de Raadzaal en de Belgische driekleur zal enkel nog aan het stadhuis wapperen wanneer dit door de wet verplicht wordt.

Deze moedige stap in de richting van de grote omwenteling voor onze stad verdient dan ook de nodige aandacht in de nationale media. De meerderheidspartijen verwachten waarschijnlijk dat deze media-aandacht ervoor zal zorgen dat we een extra loket zullen moeten bemannen om de toestroom van nieuwe investeerders in onze stad te kunnen opvangen. Quod non. Enkel een duidelijk beleid met elke Aalstenaar indachtig kan ervoor zorgen dat onze stad vooruitgaat. Een doordacht economisch beleid waarbij een duidelijke richting wordt gekozen inzake fiscaliteit, mobiliteit, vergunningsbeleid en dienstverlening zal ervoor kunnen zorgen dat bestaande bedrijven kunnen groeien en nieuwe bedrijven kunnen worden aangetrokken. Een doordacht economisch beleid waarbij de ondernemer centraal staat en niet de overheid. Een sociaal beleid waar misbruiken worden tegengegaan en hulp wordt geboden aan diegenen die het nodig hebben om de noodzakelijke stappen te kunnen zetten en zo hun leven terug op de rails te krijgen. Hierbij mag geen onderscheid worden gemaakt op basis van afkomst. Enkel de toekomst telt. Want daar gaat politiek over… over het werken aan een betere toekomst voor eenieder die deel uitmaakt van deze samenleving.

Als Open Vld Aalst hebben we er al eerder op gewezen dat we ons ernstige vragen stellen bij het profileren zonder beleid te voeren. En met wat als resultaat? Niet de manier van bevlagging zal het antwoord bieden op de integratieproblematiek… niet het collectief staan vendelzwaaien is het antwoord op de sociale problematiek… en wie nu echt denkt dat het verwijderen van de Belgische vlag en het staatsieportret van ons vorstenpaar de economische problematiek vorm zal geven, is er evenzeer aan voor de moeite…

We kunnen enkel concluderen dat dit Schepencollege meer bezig is met een symbolenstrijd dan met het werken aan een betere toekomst voor onze stad en haar inwoners. Maar goed, dat onder meer een oud-Vlaams blokker als schepen van Vlaamse zaken zich op een dergelijke manier wenst te profileren, is eigenlijk een open deur intrappen. En het stadsbestuur, dat volgde gedwee. Nu nog de straatnamen de “revue” laten passeren en de Aalstenaar zal op beide oren kunnen slapen: de echte prioriteiten zullen nog nooit zo prioritair geweest zijn. Nog even en de rest van Vlaanderen kan echt spreken over een arm Aalst, een geestelijk arm Aalst…

Maar het echte politieke werk, daar begint men niet aan. Sterker nog, men kan er nog geen werk van maken. Tot op heden zijn de verschillende gemeentelijke commissies nog niet samengesteld, laat staan bijeengekomen. Tot zover de grote omwenteling.

 

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*