01 januari 2011

Nieuwjaarsbrief aan de bestuurders van dit land

Aan de bestuurders van dit land,

Met deze nieuwjaarsbrief wensen we u het allerbeste voor het nieuwe jaar. We wensen u durf en moed. We rekenen op inzet en ambitie. We vragen van u 'standvastige rusteloosheid' in de komende weken en maanden.

Want 2010 moet het jaar worden van verandering.

Onze Belgische 'tanker' dreigt op de klippen te lopen en tenzij we met het orkest ten onder willen gaan, is de tijd aangebroken om van richting te veranderen. De budgettaire meerjarenplanning die op uw tafel ligt en de inspanningen die de Europese Commissie van ons vraagt in het kader van het Stabiliteitsprogramma, zijn een belangrijk kompas. Als dit land van koers wil veranderen, moeten we beginnen met budgettair orde op zaken te stellen. Dan moeten de tekorten omlaag en de activiteitsgraad omhoog.

De cijfers die vandaag voorliggen zijn zelfs in tijden van economische crisis niet aanvaardbaar. Het begrotingstekort loopt op tot meer dan 20 miljard euro. De staatsschuld bereikt opnieuw de trieste grens van 100% van het BBP en de rentesneeuwbal gaat langzaam maar zeker aan het rollen. Slechts 61% van de mensen is aan de slag. Dit jaar zullen meer dan achthonderdduizend inwoners van ons land werkloos zijn. Te veel mensen blijven achter. De armoedegraad bedraagt 15 procent. Voor een samenleving als de onze is en blijft dit een afschrikwekkend cijfer. Ondanks ons geroemd systeem van sociale bescherming. Één op vier gepensioneerden is arm. Op de vooravond van het 'grijze' decennium, willen wij geen toeschouwers zijn om ons wettelijk pensioenstelsel failliet te laten gaan. Steeds minder mensen starten een eigen onderneming. Steeds minder schouders dragen steeds meer lasten.

Bovendien heeft de financiële en economische crisis de wereld voorgoed veranderd. Het wordt tijd dat iedereen beseft dat de 'gouden jaren' achter ons liggen. De laatste 50 jaar was het normaal om aan te nemen dat kinderen het beter zouden hebben dan hun ouders. De volgende 50 jaar zal dat niet meer zo zijn.

Zonder ingrijpende koerswijziging ziet de toekomst er voor ons en onze kinderen weinig rooskleurig uit. Zonder uw moed, visie en langetermijnperspectief laat u een hele generatie in dit land verloren gaan. Het is nog niet te laat. Maar het is wel hoog tijd.

In naam van al onze generatiegenoten vragen wij u om een samenwerkingspact te sluiten met de inwoners van dit land. Een pact dat aan jonge mensen opnieuw perspectief geeft op welvaart en duurzame groei. Dat tegelijkertijd zorg draagt voor wie het moeilijk heeft of niet meekan. Een pact dat inzet op kennis en innovatie. Op een actieve samenleving, waarbij we niemand aan de kant laten staan. Op allianties tussen de generaties. Op diversiteit, niet enkel in woord maar ook in daad. Op een samengaan van economie en ecologie. Op een sociale zekerheid met fundamenten van gewapend beton. Op levenskwaliteit voor eenieder. En op economie en ondernemerschap, die de fundamenten zijn van onze welvaart.

In de loop van dit jaar zet Europa de lijnen uit. Na de vrijblijvende en enigszins verloren Lissabon-jaren, moet EU 2020 ook in de Unie het tij doen keren. België zal als voorzitter mee aan het stuur zitten. Toch moeten we niet wachten op Europa om de weg te tonen. We kunnen vanaf vandaag, pro-actief én samen met alle overheden in dit land aan de slag.

Het eerste werk is zoals gezegd de budgettaire meerjarenplanning in het kader van het Stabiliteitspact. Onze boodschap is glashelder: het tekort moet tegen 2012 beperkt zijn tot 3 procent van het BBP. Ook als dat pijn doet. Ook als het moeilijk is en moed vergt.

Tegelijkertijd moet een 'samenwerkingspact' opnieuw perspectief geven en activeren. Wij gaan daarover graag de dialoog aan. Iederéén moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Moderniseren, investeren, keuzes maken. Zet  mensen aan het werk en geef het een topprioriteit om vanaf vandaag jonge mensen die afstuderen niet naar de werkloosheid te laten gaan, maar ministens vanaf dag één ervaring te laten opdoen. Zet iedereen mee aan tafel tijdens uw besprekingen. Activeer uw parlementen. Wijs de sociale partners op hun verantwoordelijkheid. Leg aan de mensen uit dat we dit land opnieuw gezond moeten maken.

Beste dames en heren bestuurders van dit land, als nieuwjaarsgeschenk krijgt u van ons een wekker. Omdat het tijd is om wakker te worden en in actie te schieten. Elke minuut die weg tikt zonder in actie te schieten, is verloren tijd op weg naar het herstel.

Onze generatie rekent ook op u,  

Beste wensen vanwege

Gwendolyn Rutten (°1975)
Philippe De Backer (°1978)
Jean-Jacques De Gucht (°1983)
Annick De Ridder (°1979)
Mathias De Clercq (°1981)
Tim Hermans (°1974)
John Crombez (°1973)
Gauthier Calomne (°1980), voorzitter Jeunes MR
Lora Nivesse (°1988), ondervoorzitter Jeunes MR
Cédric Jacquet (°1983), ondervoorzitter Jeunes MR
Meryame Kitir (°1980)
Wouter De Vriendt (°1977)
Kristof Calvo (°1987)
Ann Brusseel (°1976)
Egbert Lachaert (°1977)
Mercedes van Volcem  (°1971)
Yoeri Vastersavendts (°1971)
Cedric Verschooten (°1979)
Stefan Walgraeve (°1977)
Wim Aerts (°1983)
Philippe Cuylaerts (°1984)
Jan De Cock (°1976), kunstenaar
Simon De Froidmon (°1986)
Jeroen Delvoie (°1976)
Stephanie D’Hose (°1981)
Tine Jacobs (°1981)
Annelies Keirsmakeres (°1981)
Matthias Laevens (°1984)
Jasper Pillen (°1984)
Bert Schelfhout (°1984)
Mike Senesael (°1982)
Gert-Jan Sterckx (°1983)
Kristel Strubbe (°1973)
Charles Vandenbossche (°1987)
Jules Van Rie (°1980)
Ken Watzeels (°1980)

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*