10 april 2012

Migratie: nieuwe aanpak

Aalst heeft een unieke ligging tussen Gent en Brussel. Naast voordelen brengt dit ook nadelen met zich mee. Reeds enkele jaren zien we een toenemende migratie, voornamelijk vanuit het Brusselse, naar onze stad.

We mogen dit fenomeen niet onder de deurmat vegen. Adequate antwoorden zoeken en ingrijpen waar nodig, is de boodschap. De uitdaging bestaat erin het verhaal rond integratie op lokaal niveau verder vorm te geven.

Actieve taalkennis

Integratie is geen vrijblijvende vraag maar een verplichting, waarbij een actieve kennis van de taal centraal staat. Enkel zo kunnen migranten op de arbeidsmarkt terecht. Maar niet alleen in de werkomgeving is het Nederlands belangrijk. We stellen immers ook vast dat de communicatie met de school veelal stroef verloopt. Om maar niet te spreken van de samenlevingsproblemen die voortkomen uit de onmogelijkheid met elkaar te communiceren.

Een verhaal van kansen is gebaseerd op rechten en plichten. Enkel wie zijn plichten vervult, kan zijn rechten laten gelden en bijvoorbeeld aanspraak maken op een sociale woning. Ook hier is meer aansturing op zijn plaats. We moeten er als stad op toezien dat concentratiewijken vermeden worden naar de toekomst toe. Daarom pleit Open Vld om migranten, die een beroep doen op een sociale woning of huursubsidies, te begeleiden in hun zoektocht naar een woning, met als doel een spreiding over de stad te bewerkstelligen en concentraties te vermijden. 

Controle is belangrijk

Tot slot is ook controle belangrijk. Wie hier illegaal verblijft, moet daarvan de consequenties dragen. Dit geldt ook voor wie zich weigert te integreren of voor jongeren die voor overlast zorgen. Niet alleen ouders moeten ter verantwoording worden geroepen, ook de jongeren die overlast bezorgen moeten rechtstreeks gestraft worden.

Het resultaat zal sowieso een veelkleurige maatschappij zijn, maar het moet een samenleving zijn waar iedereen dezelfde basiswaarden hanteert en respecteert.

Open Vld heeft als doel onze stad sterk op de kaart te zetten. Aalst uitbouwen tot een stad waar het aangenaam is om te wonen, te werken en te winkelen is de uitdaging. Om dit te realiseren dient iedereen, die deel wil uitmaken van onze samenleving, zich niet alleen bewust te zijn van zijn rechten, maar zeker ook van zijn plichten.

 

Jean-Jacques De Gucht

 

 

 

 

 

  • Bron: Lokale burgerkrant Aalst
Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*