25 februari 2012

Allochtone jeugdbewegingen: slecht plan

De Raad van Europa is bijzonder lovend over het Vlaamse jeugdwerk. Een continu beleid, een duurzame werking en sterk verankerd in het maatschappelijk netwerk... allemaal troeven die stuk voor stuk een pluim verdienen. Toch merkt de Raad van Europa een belangrijk minpunt op: allochtone jongeren vinden maar moeilijk de weg naar pakweg de Scouts, Chiro of KSA. Vlaams minister van Jeugd Smet (sp.a) repliceerde met een mogelijke oplossing: laat ons onder de bestaande koepels een aparte jeugdbeweging oprichten voor allochtone jongeren.

Dit is in diverse opzichten een verkeerd antwoord. Ten eerste gaat het uit van de premisse dat je met een doelgroepenbeleid per definitie iedereen kunt bereiken. Dit klopt niet. Het is een gemakkelijkheidsoplossing die voorbijgaat aan de inspanningen die de bestaande jeugdbewegingen nu al leveren. Deze staan open om ook allochtone jongeren onder hun leden te tellen, maar net zoals dit voor autochtone jongeren geldt, moet er steeds een initiatief van de jongere zelf uitgaan. In de wervingsfase moet in sommige gevallen misschien gekeken worden naar bijkomende pistes. Het is waardevoller om de eventuele drempels die zich nu vormen, (proberen) weg te werken, in plaats van een nieuw platform op te richten.

Aparte allochtone jeugdbewegingen oprichten is in een tweede opzicht een gemiste kans. Jeugdbewegingen vormen een unieke plaats waar autochtone en allochtone jongeren met elkaar in contact kunnen komen, buiten de traditionele schoolse omgeving. De bestaande jeugdbewegingen, waarvan het lidmaatschap steeds op vrijwillige basis is, kunnen een stukje van de integratiepuzzel vormen. Ze worden immers erkend als organisaties met een sterke maatschappelijke basis.

We leven in een multiculturele en multi-etnische samenleving. De migratiestromen zijn niet constant, maar divers. De stad Aalst bijvoorbeeld tekent al enkele jaren een sterke migratie op van gezinnen afkomstig uit Centraal-Afrika, vaak komende uit Brussel. Voor iedereen een apart beleid gaan voeren is niet haalbaar en ook niet wenselijk, zeker niet wat jeugdbewegingen betreft.

  • Bron: De Morgen
Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*