Blik op de week

  • Een verplichte theologische inburgeringscursus voor imams van buiten de EU maandag 15 april 2013 - Blik op de week
    Naast het lokaal innitiatief dat de burgemeesters die geconfronteerd worden met jongeren die richting Syrië trekken ondernemen, moet er ook op Vlaams niveau actie ondernomen worden om de uitwassen van de islam, het islamfundamentalisme, aan te pakken. Het ondersteunen van de brede islamitische onderstroom en het bestrijden van dit fundamentalisme…
    ›› meer...
Pagina 2 van 2