Algemeen

Afspraak met een veiliger Aalst

Dit bericht delen

Een centrumstad als Aalst beschikt over een enorm potentieel om nieuwe zelfstandigen, KMO’s en bedrijven aan te trekken en dus om nieuwe jobs te creëren. Een belangrijke factor voor zelfstandigen en voor grotere investeerders om al dan niet te kiezen voor Aalst is de veiligheid. Open Vld trekt daarom de kaart van een sterk veiligheidsbeleid voor de Aalsterse winkelstraten, KMO-zones en bedrijventerreinen.

“Mensen komen graag naar de winkelstraten van onze stad. Dat is ook waarom er heel wat meer zelfstandigen kunnen bijkomen, hetgeen wij als liberalen alleen maar kunnen steunen. Maar dan moeten klanten én zelfstandigen kunnen rekenen op een hoge graad van veiligheid. Open Vld is dan ook blij met de bewakingscamera’s in het centrum van de stad. Maar ze mogen niet alleen gebruikt worden om na de feiten daders te herkennen, het politiekorps moet snel ingrijpen wanneer ergens iets gebeurt. Dus ook meer politiepatrouilles, zowel tijdens als na de winkeluren. Bovendien moeten we ook bekijken of er niet nog meer locaties in de stad zijn waar we camera’s moeten plaatsen, zoals bijv. de Vaartstraat, de Graanmarkt of de omgeving van de Houtmarkt. Alleen zo kunnen we echt ontradend werken en kort op de bal spelen bij problemen”, aldus gewezen politiekorpschef  Carlos De Troch (38e plaats op de Open Vld-lijst Aalst).
 
Daarmee stopt het natuurlijk niet. Ook KMO-zones en bedrijventerreinen verdienen bijzondere aandacht bij dit veiligheidsbeleid. “Uiteraard zijn ook KMO’s en de grotere bedrijven gebaat bij meer politiepatrouilles, die lijn trekken we ook hier door. Maar KMO’s en bedrijven kunnen zelf ook initiatieven nemen. Een buurtinformatienetwerk (BIN) bijvoorbeeld, waarbij bedrijven zich zelf groeperen om een oogje in het zeil te houden en om in heel nauwe samenwerking met de politie en andere netwerken preventief op te treden. Ik lag mee aan de basis van het eerste en tot nog toe enige BIN in Aalst, nl. in het Wijngaardveld en ik pleit ervoor om veel meer van dergelijke buurtinformatienetwerken in Aalst op te starten, ook in woonwijken. Voorkomen is immers beter dan genezen”, stelt ondernemer Frans Penne (5e plaats op de Open Vld-lijst Aalst).
 
Kleine zelfstandigen, KMO’s en bedrijven vormen een belangrijk gegeven in Aalst. Of het nu gaat om kleine ondernemingen of grote multinationals, elk heeft een toegevoegde waarde op sociaal, economisch en stedelijk vlak. Ze zorgen voor tewerkstelling, ze dragen bij tot de economie en ze zijn sterk sociaal-cultureel verankerd in het lokale leven, bijv. als sponsors van verenigingen en evenementen. “Aalst is dan ook trots op zijn honderden grote en kleine bedrijven. Maar hoewel de ligging tussen Gent en Brussel een geweldige troef is, betekent dit niet dat de capaciteit volledig wordt benut. Het is dus belangrijk om zowel bestaande bedrijven als toekomstige investeerders en ondernemers ervan te overtuigen dat ondernemen op ons grondgebied een goeie keuze is. Voldoende veiligheid voor klanten, kleine zelfstandigen en ondernemers is bij die keuze een belangrijk aspect. Om die reden willen wij als Open Vld de volgende jaren een sterk veiligheidsbeleid in Aalst voeren. Een veiliger Aalst zodat meer welvaart en welzijn kan gecreëerd worden. Aalst verdient dat en dat is onze afspraak met de toekomst”, besluit Open Vld lijsttrekker Jean-Jacques De Gucht.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht wil ministers op de rooster leggen

Algemeen

“Geloofwaardigheid is aangetast”