Algemeen

Open Vld wil overleg over euthanasie

Dit bericht delen

 

Open Vld is bereid met collega-meerderheidspartij CD&V overleg te plegen indien er een initiatief zou worden genomen rond euthanasie.

“Als er een maatschappelijk debat moet komen over een bepaald probleem, dan zal dat er ook komen. En als daar een andere meerderheid voor te vinden is in het parlement, dan is ook dat een meerderheid”, verklaarde Open VLD-fractieleider Bart Tommelein in ‘De Zevende Dag’.

Het debat over het levenseinde woedt in alle hevigheid. Open Vld kondigde eerder deze week nieuwe initiatieven aan om de euthanasiewet uit te breiden tot kinderen en dementerende bejaarden.

Tijdens het debat in ‘De Zevende Dag’ bleken Open Vld en oppositiepartij sp.a het erover eens dat mensen de vrije keuze moeten hebben om eventueel voor euthanasie te kiezen. “Het gaat er niet over wat ik over euthanasie denk. Het gaat erover of we mensen een keuze geven tussen het lijden te ondergaan tot het einde of vroegtijdig een einde te maken aan het uitzichtloze lijden”, aldus Peter Vanvelthoven van sp.a.

CD&V-voorzitter ad interim Wouter Beke vindt dat er over thema’s die niet in het regeerakkoord staan, eerst binnen de meerderheid moet worden gekeken of er een consensus kan worden bereikt. Hij dringt aan op een sereen debat “over de hele puzzel”.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

FAQ maatregelen tegen corona: update crisiscentrum

Algemeen

Melkhuisje versleten en dringend aan renovatie toe