Algemeen

Archeologen leggen goed bewaarde Duitse bunker uit Tweede Wereldoorlog bloot op Esplanadeplein

Dit bericht delen

Archeologen hebben op het Esplanadeplein in Aalst een goed bewaarde Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd. Sinds augustus is een ploeg archeologen van SOLVA in opdracht van de stad Aalst bezig met opgravingen op het Esplanadeplein in Aalst. De opgravingen kaderen in de heraanleg van het plein en de vernieuwing van het rioleringsstelsel rondom het plein. De archeologen vonden ook al een deel van de brug over de middeleeuwse stadsgracht, de stadsgracht zelf en talrijke sporen uit de late middeleeuwen.

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat de archeologische werken de heraanleg van het plein voorafgaan. “Een archeologische opgraving is gezien de locatie en de omvang van het project verplicht. De werken hebben een grote impact op het bodemarchief. Om de aanleg en de bouw vlot te laten verlopen, hebben we ervoor gekozen de opgravingen gefaseerd en voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden uit te voeren. Op die manier blijft de impact op de mobiliteit op het plein tot een minimum beperkt”, zegt hij.

Het merendeel van de opgegraven sporen dateert uit de late middeleeuwen of van kort daarna. Toch zijn er ook sporen uit de Romeinse periode en de eerste eeuwen van de middeleeuwen gevonden. “Dit bewijst dat deze locatie al vroeg populair was om er te leven door de relatief droge plek tussen de Siesegembeek en de Dender. De vondsten worden nu verder onderzocht”, zeggen de archeologen.

Stadsgracht
Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) is geschiedenisliefhebber. “Deze opgraving vormt niet alleen een belangrijke aanvulling op de gekende historische bronnen, ze is voor het grootste deel van de geschiedenis ook de énige informatiebron. Van voor de zestiende eeuw weten we heel weinig over deze locatie. Dankzij de opgravingen zullen we nu een beter zicht krijgen op de verdedigingswerken van de toenmalige stad en op hoe ze omging met de gebieden buiten haar wallen.”

Ter hoogte van het kruispunt van het Esplanadeplein, de Kattestraat en de Vrijheidstraat lag ooit de Kattestraatpoort. Daarbij hoorde een brug die verkeer over de brede stadsgracht mogelijk maakte. De opgegraven brug bestaat uit een bakstenen kern en witte kalkzandsteenbedekking. Ze zou gebouwd zijn in de vijftiende eeuw. Van oudere, houten bruggen zijn voorlopig geen sporen gevonden. Ook van de oudste fase van de gracht, die tussen de achttiende en de negentiende eeuw definitief opgevuld werd, werden hier geen sporen gevonden.

Catte straet poorte
Talrijke sporen aan de overzijde van de stadsgracht tonen aan dat ook dit gebied in de late middeleeuwen belangrijk was voor de stad. Aan het kruispunt met de Stationsstraat is tot slot een baksteenoven aangetroffen. Waarschijnlijk dateert die uit de veertiende – zestiende eeuw. De archeologen vermoeden dat de bakstenen die gebruikt werden voor de brug aan de Kattestraatpoort hier gebakken werden.

Begin februari startten de archeologen met de opgraving van de stadsmuur aan de zuidkant van het plein. Hier bleek ook een goed bewaarde Duitse bunker uit de Tweede Wereldoorlog in de grond te zitten. Heb je hierover meer info of fotomateriaal, dan mag je altijd de archeologen van SOLVA contacteren. Het onderzoek van de Catte straet poorte zelf zal pas deze zomer gebeuren.

Bron: www.hln.be (11 februari 2021)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Discussie in Aalst over personeelsfeest van 120 000 euro

Algemeen

‘Ajoin’, hét Oilsjters kookboek van Jean-Jacques De Gucht