Parlementair werk

Vlaams Parlement wil meer kerken tweede leven geven

Dit bericht delen

Veel kerken in Vlaanderen worden weinig of niet gebruikt. Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen daarom het debat over de neven- en herbestemming van kerkgebouwen opnieuw aanzwengelen. In een resolutie vragen ze de Vlaamse regering om ervoor te zorgen dat meer kerken een tweede leven kunnen krijgen.

Er wordt in Vlaanderen al langer nagedacht over de her- of nevenbestemming van de parochiekerken. Veel kerken lopen leeg en door die leegloop raken kerkgebouwen vaak in onbruik. Dat leidt soms tot verwaarlozing en verval. Daardoor zijn steeds vaker onderhouds- en renovatiewerken nodig en dat maakt het voor kerkfabrieken en lokale besturen ook financieel steeds moeilijker om dragen.

Voormalig minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) werkte tien jaar geleden een conceptnota uit. Die nota mondde later uit in het kerkenbeleidsplan (2015) en het ‘Projectbureau Herbestemming Kerken’ (2016). Sindsdien zijn er wel wat kerken in Vlaanderen die een nieuwe of bijkomende bestemming hebben gekregen, maar Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) vindt het tijd om de volgende stap te zetten. “De uitdaging voor de komende jaren blijft groot”, klinkt het. Schauvliege vraagt extra inspanningen om kerken naast erediensten ook te kunnen gebruiken voor concerten, voordrachten of culturele evenementen. “Zo kan het kerkgebouw blijvend een belangrijke rol spelen in het lokale leven en via een eervolle herbestemming zorgen voor sociale cohesie”, zegt de CD&V-politica.

Samen met collega’s Manuela Van Werde (N-VA) en Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) werkte Schauvliege een resolutie uit. “Met deze resolutie willen we de Vlaamse regering vragen om te waken over voldoende participatie en om een draagvlak te creëren om naar een succesvolle neven- of herbestemming van kerkgebouwen te gaan”, zegt Van Werde.

Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht wijst op de “bijzondere architecturale meerwaarde” van veel kerkgebouwen. “Het zou zonde zijn deze gebouwen, die daarenboven meestal ingepland zijn op een centrale plaats in een stad, dorp of wijk, teloor te laten gaan. Een nieuwe invulling voorkomt dus het verdere verval van ons waardevol patrimonium”, stelt de Open Vld’er.

Bron: www.hln.be (4 februari 2021)

Andere nieuwsberichten

Parlementair werk

Primus van het parlement

Parlementair werk

Vlaams Parlement keurt 108 corona-aanbevelingen voor het onderwijs goed