Opiniestukken

 • Een blauwe culturele lente woensdag 7 januari 2009 - Opiniestukken
  Twintig jaar na de 'warme hand' van toenmalig liberaal cultuurminister Patrick Dewael is het weer hoog tijd voor een blauwe lente, vinden Sven Gatz , Herman Schueremans en Jean-Jacques De Gucht . Bert Anciaux was ook niet slecht, volgens zijn coalitiegenoten, maar niet perfect en hij heeft wel erg veel…
  ›› meer...
 • Weg met de minister van asiel en migratie! woensdag 28 mei 2008 - Opiniestukken
  Het is ronduit absurd dat we geen eenvormig Europees migratiebeleid hebben.  De huidige migratiepolitiek staat weer in het centrum van de belangstelling. Termen als links en rechts krijgen weer vorm in de politieke fora. En voor de verandering is er een meningsverschil over de invulling in de verschillende taalgebieden. Als…
  ›› meer...
 • Een menswaardig levenseinde is een fundamenteel recht dinsdag 20 mei 2008 - Opiniestukken
  Een menswaardig levenseinde is een fundamenteel recht, waarbij ieder het recht heeft zijn of haar levenseinde te kunnen bepalen. De euthanasiewet van 2002 betekende een belangrijke stap in het garanderen van dat recht. Uit de gegevens van de Federale controle- en evaluatiecommissie euthanasie blijkt dat er wel degelijk nood was…
  ›› meer...
 • De patiënt is geen lijdend voorwerp bij zijn levenseinde dinsdag 1 april 2008 - Opiniestukken
  Sinds enige tijd ben ik bezig met verschillende wetsvoorstellen over euthanasie. Door de actualiteit is het debat in een stroomversnelling terechtgekomen en worden enkele zaken door sommige mensen, al dan niet moedwillig, op een verkeerde manier voorgesteld. Tijdens een interview met deze krant (DM 26/3) heb ik over de verschillende…
  ›› meer...
 • Europa in de 21ste eeuw donderdag 21 februari 2008 - Opiniestukken
  Europa maakt een crisis door. Een boutade die nu al enkele jaren als een spook door Europa waart. Geen enkele politicus lijkt vandaag genoeg allure te hebben of genoeg geloof in het Europese project om op te staan en het schip terug vlot te trekken. Toch geloven wij dat Europa…
  ›› meer...
 • Eigen keuze als alternatief voor het dirigistisch kunstenbeleid van Anciaux maandag 23 juli 2007 - Opiniestukken
  Enkele weken geleden stonden minister Anciaux en het kunstendecreet opnieuw in het centrum van de belangstelling. De voorzitter van één van de expertencommissies, belast met het evalueren en toekennen van subsidies voor het culturele veld, trok aan de alarmbel. Hij stelde dat de minister de adviezen van de commissie naast…
  ›› meer...
Pagina 4 van 4