Algemeen

Frans Penne over de groene plannen in het Wijngaardveld

Dit bericht delen

Natuurpunt en de Aalsterse Klimaatkoepel willen van het ongerept stuk natuur in het Wijngaardveld aan de oever van de Dender een groene en recreatieve zone maken. Van viaduct tot zwaaikom ligt een dertig meter brede strook van ongeveer een kilometer lang dat volgens hen zou kunnen uitgroeien tot een nieuw park aan de Dender. “Er zijn daar twee uitstervende diersoorten, de fuut en de ondernemer. Ik kies toch voor de laatste”, klinkt het niet enthousiast bij ondernemer Frans Penne van Voka.

Heidelien Bultynck en Steven Plas van vzw Mier tekenden in opdracht van Natuurpunt en de Aalsterse Klimaatkoepel een toekomstvisie uit voor het stuk oevergebied tussen Dender en Wijngaardveld in Aalst. Zij zien naast het industrieterrein en de Dender een nieuwe groene recreatieve zone ontstaan. “Langs het industrieterrein Wijngaardveld ten noorden van het stadscentrum, van viaduct tot zwaaikom, ligt een dertig meter brede groenstrook van ongeveer één kilometer lang”, zegt Rik De Baere van Natuurpunt. “Deze zone biedt veel mogelijkheden voor zachte recreatie en natuur vlakbij enkele stadswijken. Op basis van een inrichtingsplan en in overleg met de omwonenden, hengelaars en omliggende bedrijven kan deze zone uitgroeien tot een nieuwe groene troef voor Aalst”, zegt hij. Op dit moment moeten fietsers naast zwaar vrachtverkeer rijden op het Wijngaardveld, maar daar willen de groene jongens verandering in brengen. “We willen in die zone aantrekkelijke wandel- en fietspaden, een oeverwand met broedgelegenheid voor oeverzwaluw en ijsvogel, hengelplaatsen, een degelijke parkeerstrook met een groenscherm, een ligweide in bloemrijk grasland, enzovoort”, aldus Steven Plas van Mier. De milieuverenigingen pleiten ook om het ruimtelijk uitvoeringsplan Stadspark te herbekijken. “Die plannen nemen het groen op de linkeroever ter hoogte van de Electrabel-site op de schop. Bovendien neemt de verplaatsing van de stuwsluis langs de Dender een stuk parkgebied in van de Gerstjens”, klinkt het. “Het nieuwe werfplein is een project geworden met veel stenen en weinig groen. De opwaardering van de stationsparking staat ook nog op het programma. Ter hoogte van de jachthaven is er nog een zachte oever met een mooie rietkraag aanwezig, maar het is onzeker of die zal kunnen blijven.”

Voor de plannen aan het Wijngaardveld zullen Natuurpunt en de Aalsterse Klimaatkoepel nu aan tafel zitten met de stad en de ondernemers. Vanuit die hoek klinken de reacties alvast weigerachtig. “Je hebt aan het Wijngaardveld twee uitstervende diersoorten: de fuut en de ondernemer. Als ik moet kiezen, ga ik toch voor de laatste. Een groen recreatiegebied op die plaats en het bedrijventerrein zullen sowieso in conflict komen met elkaar. Wat als er geen vrachtwagens meer mogen passeren als de futen aan het broeden zijn”, reageert ondernemer Frans Penne, die ook bestuurslid is van Voka.

Bron: Het Laatste Nieuws

Met Frans Penne, nummer 5 op onze lijst, heeft Open Vld alle troeven in huis om écht werk te maken van werk. Als ondernemer in hart en nieren, bestuurslid van Voka en voorzitter van de vzw Wijngaardveld weet hij als geen ander hoe ondernemen in Aalst gestimuleerd en uitgebouwd kan worden. Meer werkgelegenheid creëren, nieuwe bedrijven naar Aalst halen, nieuwe bedrijventerreinen aanleggen en oude revitaliseren… dit zijn maar enkele van de punten waar Open Vld Aalst op inzet voor de komende beleidsperiode.

Daarnaast wil Open Vld Aalst uiteraard ook aandacht besteden aan de inplanting van nieuwe groene zones. Deze moeten wel komen op die plaatsen waar de Aalstenaar er ten volle kan van genieten.

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Discussie in Aalst over personeelsfeest van 120.000 euro

Algemeen

Komt ondertunneling kruispunt Boudewijnlaan/Gentsesteenweg er ooit?