Algemeen

Jean-Jacques De Gucht pleit voor een ruimer cultuuraanbod op school

Dit bericht delen

Cultuureducatie en cultuurparticipatie gaan hand in hand. Uit diverse studies blijkt dat naast de opvoeding thuis ook de aandacht die scholen besteden aan cultuur sterk bepalend zijn voor de culturele beleving op latere leeftijd. Dit wordt ook aangetoond in de “participatiesurvey 2009’ die op woensdag 27 april werd toegelicht in de Commissie Cultuur, Jeugd, Media en Sport van het Vlaams Parlement. Wie genoten heeft van een breed aanbod cultuur op school heeft veel meer kans om later frequenter naar het theater te gaan, een museum te bezoeken of om een concert mee te pikken. Investeren in cultuureducatie betekent zoveel als investeren op termijn in een cultuurparticipatieve bevolking.

De beschikbare cijfers tonen twee belangrijke zaken aan. Ten eerste is het zo dat de meeste scholieren tijdens hun opleiding in schoolverband een museum bezoeken, een stad bezoeken of naar de film gaan. Een tweede conclusie is echter wel dat een grote groep scholieren aangeven nog nooit naar een concert te zijn geweest of een toneelvoorstelling te hebben bijgewoond. Zeven op tien leerlingen zegt ook nooit gewerkt te hebben rond een kunst- of cultuurproject.

Jean-Jacques De Gucht: “de cijfers en bevindingen van de participatiesurvey tonen aan dat we cultuureducatie op school verder moeten uitbouwen en aanmoedigen. Om dit te bereiken moeten we buiten het reguliere lessenrooster durven denken. Het is perfect mogelijk om een gediversifieerd cultuuraanbod te voorzien buiten de lesuren of hen te laten participeren aan het aanbod die door anderen wordt aangeboden. Net zoals sportleerkrachten nu ook op vrijwillige basis leerlingen begeleiden naar interscolaire sportwedstrijden, kunnen leerkrachten dit ook doen in het kader van culturele activiteiten.”

Ook al zijn vele musea (zo goed als) gratis voor minderjarigen, financiële drempels moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom vraagt Jean-Jacques De Gucht in de resolutie uitdrukkelijk dat de ministers van onderwijs en cultuur samen rond te tafel gaan zitten om een budget uit te trekken en de krijtlijnen waarbinnen het budget kan worden aangesproken vast te leggen.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Paars plan over euthanasie

Algemeen

Maatregelen in het kader van corona: FAQ – update