13 oktober 2014

Vlaanderen heeft nood aan een jongensversie van Malala Yousafzai

Vrijdag ontving de Pakistaanse Malala Yousafzai de nobelprijs voor de vrede, zaterdag was het internationale dag van het meisje en vorige maand trapte Emma Watson de HeforShe-campagne op gang. Dit alles is slechts een ogenschijnlijk toeval. De eis die ze alle drie stellen, gelijke toegang tot onderwijs voor jongens en meisjes, is namelijk een brandend actueel probleem. Wereldwijd wordt dit universeel recht met de voeten getreden. In Pakistan. Maar ook hier bij ons, staat de gelijkheid tussen man en vrouw op de helling. Onze leerkrachten in onze hoofdstad zien zich volgens een studie van de UCL genoodzaakt onderwerpen als gendergelijkheid uit de weg te gaan. Dit is onaanvaardbaar. Onze multiculturele en –religieuze samenleving is immers enkel werkbaar indien iedere burger de universele waarde van gelijkheid van man en vrouw onderschrijft.

Vorige maand trapten de Verenigde Naties de HeforShe-campagne af die inzet op gendergelijkheid. Dat het hun menens is, werd duidelijk wanneer wereldster en rolmodel voor vrouwen Emma Watson het podium betrad voor de openingsspeech. De artistieke duizendpoot deed er een oproep tot ons, jongens en mannen, om de perceptie weg te werken dat feminisme en misandrie synoniemen zijn en riep ons op zij aan zij met hen te staan in hun strijd voor de gelijke rechten van man en vrouw. Via twitter gaf ik gehoor aan Watson’s oproep, goed beseffende dat genderdiscriminatie noch op één dag, noch met één tweet uit de wereld verholpen zal worden. Mary Wollstonecraft slaagde hier 200 jaar geleden niet in en ook Emma Watson zal deze strijd vandaag niet beslechten, ongeacht haar bewonderenswaardige inzet. Gendergelijkheid is een universeel mensenrecht waar elke dag voor gestreden zal moeten worden. Door iedereen, ongeacht het geslacht. En overal. In Pakistan, maar evengoed in België.

Vorig jaar wijdde Amnesty International haar internationale dag van het meisje aan de gelijke toegang tot onderwijs voor jongens en meisjes. Aanleiding was de heldhaftige strijd van Malala Yousafzai voor dit grondrecht. Het is een universeel recht dat religieuze fanatici in haar land niet erkennen. Een kogel door haar hoofd was haar deel en maakte dat ze vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk. Vrijdag ontving ze voor haar inzet de nobelprijs voor de vrede. Deze realiteit lijkt veraf te staan van de schoolbanken in onze democratische en humanistische samenleving. Maar evengoed bij ons staat de gelijkheid tussen man en vrouw, waar onze samenleving eeuwen lang voor gestreden heeft, op de helling.

Vandaag, twee jaar na de aanslag op Malala Yousafzai, toont een studie van de UCL aan dat onze Brusselse leerkrachten het onderwerp gendergelijkheid bewust uit de weg gaan. Dat zij zich genoodzaakt zien deze thematiek te mijden, is onaanvaardbaar. Onze multiculturele en –religieuze samenleving is enkel werkbaar indien iedere burger onze universele waarden onderschrijft; zo ook de gelijkheid van man en vrouw. Dat dit vandaag de dag omwille van culturele en religieuze redenen niet altijd het geval is, wordt bewezen door het exponentieel groeiend aantal meisjes in ons land dat de onaanvaardbare pijn en gevolgen van een besnijdenis moet ondergaan. Daar waar in 2007 er 6260 meisjes besneden waren, was dit aantal in 2012 al opgelopen tot 13.122. Laat het nu net ons onderwijs een cruciale hefboom zijn in de strijd om onze jongens er bewust van te maken dat zulke praktijken onaanvaardbaar zijn in het licht van de gendergelijkheid die wij als samenleving hoog in het vaandel dragen. Daarom is het noodzakelijk dat wij onze leerkrachten wapenen, zodat in het pleidooi voor mensenrechten, verlichte, humanistische argumenten het pleit winnen van discriminerende culturele en religieuze argumenten.

Gendergelijkheid is een universeel recht dat wij met hand en tand moeten verdedigen. Overal. In Pakistan, maar evengoed in onze eigen multiculturele en –religieuze samenleving. Allemaal. Zowel meisjes als jongens. Om aan deze oproep van Emma Watson gehoor te geven, zullen wij onze leerkrachten in onze hoofdstad moeten wapenen zodat ons onderwijs elke jongen de universele waarde van gelijkheid tussen hem en zijn vrouwelijke klasgenote bijbrengt. Enkel wanneer dit besef ingeworteld is, zal in Brussel een jongen opstaan die opkomt voor de rechten van meisjes als Malala Yousafzai. HeforShe.   

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*