Algemeen

Kerken blijven nog te vaak leeg staan

Dit bericht delen

De voorbije jaren heeft slechts een handvol kerken gekozen voor een her- of nevenbestemming. Dat zegt Jean-Jaqcues De Gucht (Open Vld) op basis van een vraag aan minister van Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). Volgens De Gucht is de balans na verschillende projectoproepen “pover”. “Uiteraard zijn nog vele projecten lopende en kan dit aantal nog stijgen, maar we kunnen niet anders dan vaststellen dat bij veel kerkbesturen de sense of urgency nog niet is doorgedrongen.” Er lopen in Vlaanderen al langer initiatieven om kerken aan te sporen na te denken over hun her- of nevenbestemming. Veel kerken lopen leeg en door die leegloop raken de kerkgebouwen vaak in onbruik. Dat leidt soms tot verwaarlozing en verval. Door dat verval zijn steeds vaker onderhouds- en renovatiewerken nodig en dat maakt het voor kerkfabrieken en lokale besturen ook financieel steeds moeilijker om dragen.

Maar volgens Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht blijven de resultaten voorlopig ondermaats. Zo liet minister-president Geert Bourgeois in antwoord op een vraag van De Gucht verstaan dat er eind 2018 80 onderzoeken waren opgestart. “Een flink pak hiervan werd ondertussen afgerond maar de minister-president bevestigde dat slechts enkelen onder hen de beslissing hebben genomen om over te gaan tot een her- of nevenbestemming. Dat is een jammere zaak en toont wederom aan dat het aandeel subsidies niet altijd gekoppeld is aan resultaten op het terrein”, aldus De Gucht.

Volgens het Open Vld-parlementslid zijn er extra inspanningen nodig. “Wanneer we weten dat slechts de helft van de Vlaamse gemeenten vandaag beschikt over een kerkenbeleidsplan, én dat slechts een fractie van het aantal kerken dat vandaag leegstaat, kiest voor een herbestemming dan voorspelt dit helaas weinig goeds. Het betekent ook dat we een tandje moeten bijsteken. Er schuilt hier duidelijk een taak voor de overheid om hier prioriteit van te maken”, besluit De Gucht.

Bron: Metro time (online) – 14 februari 2019

 

Andere nieuwsberichten

Algemeen

In Vlaamse én federale regering, of in geen van beide

Algemeen

De Gucht wil maatregelen om welbevinden van LGBT-leerlingen op school te verbeteren