15 april 2013

Een verplichte theologische inburgeringscursus voor imams van buiten de EU

Naast het lokaal innitiatief dat de burgemeesters die geconfronteerd worden met jongeren die richting Syrië trekken ondernemen, moet er ook op Vlaams niveau actie ondernomen worden om de uitwassen van de islam, het islamfundamentalisme, aan te pakken.

Het ondersteunen van de brede islamitische onderstroom en het bestrijden van dit fundamentalisme zijn hierbij twee zijdes van dezelfde medaille. De meest directe en efficiënte manier om dit te doen lijkt mij door te kijken naar de centrale figuur van de moslimgemeenschap. Imams dragen de verantwoordelijkheid om moslims wegwijs te maken in hun geloof binnen de seculiere westerse maatschappij die België is. Om dit te kunnen doen, hebben imams nood aan voeling met onze samenleving,  onze rechten en plichten. Het kennen van onze taal is een sine qua non. Ik ben ervan overtuigd dat er imams zijn die deze kwaliteiten bezitten en zich daardoor uitstekend van hun opdracht kwijten. Maar even vaak hebben we te kampen met pendelimams die deze kwaliteiten niet bezitten en waarvan we bovendien niet weten of zij al dan niet een extremistische stroming van hun geloof vertegenwoordigen. Deze imams vormen op deze manier voor de gelovigen geen brug tussen samenleving en geloof, maar een kloof.

Ik pleit dan ook voor een verplicht theologisch inburgeringstraject voor elke inburgeraar die in Vlaanderen een bedienaar van een eredienst wenst te worden. Imams afkomstig van buiten de EU zullen via de cursus de Nederlandse taal leren, maatschappelijke oriëntatie meekrijgen, kennis verwerven van de verschillende stromingen binnen hun eigen religie en de gelijkenissen en verschillen met de andere erkende godsdiensten ontdekken. Op deze manier wordt verzekerd dat het Nederlands gekend is en er voeling is met onze samenleving. Bovendien wordt de intra- en interreligieuze tolerantie aangemoedigd en wordt imams diets gemaakt welke religieuze bepalingen niet thuishoren in onze seculiere samenleving. Deze cursus wordt afgerond met een examen waarna, indien men slaagt, een attest van theologische inburgering wordt toegekend dat de voorwaarde is om een eredienst te leiden.

Dit voorstel moedigt die islam die zich inschrijft in onze seculiere samenleving aan en ontneemt tegelijk het islamfundamentalisme één van haar spreekbuizen.

Jean-Jacques De Gucht 

Reageer:
  1. Naam*
  2. E-mail*
  3. Bericht*