Aalst, Mobiliteit

Tonnagebeperking in Aalsters centrum tijdens scholenspits

Dit bericht delen

Aalst zet in op verkeersveiligheid met de invoering van de tonnagebeperking.

OP de gemeenteraad van 15 september as wordt de beslissing voorgelegd om in het centrum van de stad, gebied begrensd door R41-N9 (Gentsesteenweg-Capucienenlaan), tijdens de spitsuren van de scholen, tussen 7.45 uur en 8.45 uur elke weekdag, en tussen 15.30 uur 16.45 uur iedere weekdag uitgezonderd woensdag, en tussen 11.30 uur en 12.30 uur op woensdag, verbod op te leggen aan deze voertuigen die een tonnage hebben vanaf 7,5 ton om er zich voort te bewegen.

De eerder genomen beslissing hierover van februari dit jaar werd samen met de stakeholders herbekeken. De reden hiertoe bestond erin dat een tonnagebeperking vanaf 3,5 ton onwerkbaar bleek gelet op het groot aantal voertuigen die onder de regeling zouden vallen, bijvoorbeeld grote personenvoertuigen. Het risico zou er dan ook in bestaan dat er te veel uitzonderingen zouden worden toegekend waardoor de regel zijn doel zou voorbijschieten. Bovendien zijn het vooral de grote vrachtwagens die voor onveiligheid zorgen en die potentieel een grotere risico in zich dragen om zware verkeersongevallen te veroorzaken.

Bedrijven zullen kunnen uitzonderingen vragen , maar deze zullen beperkt worden tot structurele vergunningen, nl. voor leveringen van tijdsgebonden materialen die gebruikt worden voor een continue verwerking gedurende meer dan 6 uur, en punctuele uitzonderingen, nl. voor leveringen die eenmalig en kortstondig zijn in zeer specifieke situaties die redelijkerwijze niet buiten de venstertijden kunnen worden verricht.

De invoering van de tonnagebeperking is voorzien voor 4 januari 2021.

Om tot een economisch draagbare en haalbare regeling te komen zal de reglementering rond de venstertijden in het voetgangersgebied herbekeken worden. Leveren in het centrum zal in de toekomst mogelijk gemaakt in een ruimer tijdsbestek wat als resultaat zal hebben dat leveringen met zware voertuigen in de binnenstad meer gespreid kunnen gebeuren en de overdruk in de voormiddag zal verminderen. Zo zal er kunnen geleverd worden vanaf 6 uur tot 7.30 uur en vanaf 8.45 uur tot 11.15 uur, en zal ook een avondlevering mogelijk zijn tussen 18 uur en 21 uur.

Deze voorstellen werden ook doorgesproken met de adviesraden “Handel en Horeca” en “KMO en Industrie”, met de Confederatie Bouw en met Unizo en VOKA. De adviesraden gaven in deze een constructief advies.

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Deelmobiliteit

Aalst, Mobiliteit

Nieuw verkeersplan : Treinstraat wordt fietsstraat