Algemeen

Vergelijkende godsdienst in derde graad

Dit bericht delen

Open Vld wil dat alle leerlingen in de laatste twee jaar van het secundair onderwijs tijdens de lessen godsdienst of zedenleer de basis meekrijgen van alle erkende godsdiensten in ons land.

“In de laatste twee jaren van het secundair onderwijs, in alle netten en onderwijsvormen (zowel ASO, TSO, BSO als KSO), moet een van de twee nu al voorziene uren voor godsdienst of levensbeschouwing worden vervangen door één uur ‘vergelijkende godsdienstwetenschappen’. Ik diende hiervoor een voorstel van dereet in. De leerlingen krijgen dan de basis mee van de andere erkende godsdiensten: katholieke, protestantse, anglicaanse en orthodoxe godsdienst, islam, jodendom en niet-confessionele zedenleer, en ook boeddhisme als de hangende erkenning er komt.

De vraag was of dit voorstel de in de grondwet voorziene vrijheid van onderwijs in het gedrang zou brengen. Daarom werd beslist om voor de aanvang van de parlementaire bespreking een advies te vragen van de Raad van State. Die ziet alvast geen probleem met de grondwet.

De Gucht kreeg voor zijn voorstel steun van partijgenoten Marleen Vanderpoorten, Herman Schueremans en Sven Gatz en Luckas Vander Taelen (Groen!).

 

“We zijn het principe van vergelijkend godsdienstonderwijs in de laatste graad secundair onderwijs genegen. De Joodse godsdienst is een van de enige zonder bekeringsdrang, waardoor we veel respect voor andere godsdiensten hebben.”

“Maar we zien twee grote praktische problemen. Ten eerste vraag ik mij af of godsdienstleerkrachten, van welke religie ook, genoeg geschoold zijn om andere religies te onderrichten. Leerkrachten kunnen zich wel bijscholen, maar zijn daarom nog geen experts. Theologie is een complexe materie.”

“Daarnaast is het de eerste keer dat de wetgever beslist hoeveel uur er aan een onderwerp besteed wordt. De helft van de lesuren godsdienst besteden aan andere religies is niet min. Ouders verwachten dat hun kinderen iets leren over hun godsdienst, en dat dreigt nu verloren te gaan.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Gevangenen krijgen brieven van radicale islamgroepen

Algemeen

De Gucht pleit voor integrale financiële drooglegging Syriëstrijders