Algemeen

Open VLD is files beu

Dit bericht delen

Open VLD Aalst pleit voor meer werkgelegenheid in de stad. ‘Met de centrale ligging van onze stad en het overschot aan arbeidskrachten moet het beleid alles in het werk stellen om nieuwe bedrijven te overhalen zich in onze regio te vestigen’, aldus Jean-Jacques De Gucht.

‘Alleen een stevig economisch weefsel en een toename van het aantal kleinhandelszaken en bedrijven, zowel kmo’s als multinationals, kan zorgen voor meer tewerkstelling, meer koopkracht en meer welvaart. Om deze bedrijven aan te trekken is er nood aan voldoende bedrijventerreinen gekoppeld aan snelle en flexibele vergunningsprocedures. Ook de strenge voorwaarden voor invulling van de bestaande en nieuwe bedrijventerreinen moeten worden herzien en flexibeler gemaakt’, aldus De Gucht. Bedrijfsleider Frans Penne treedt hem bij. ‘Het is onzinnig en uitzichtloos de werkgevers en werknemers steeds zwaarder te belasten. We moeten dan ook zorgen voor een transparant en stabiel fiscaal beleid. Achterhaalde belastingen zoals het belasten van drijfkracht zijn onzinnig en stammen uit de vorige eeuw. Dergelijke belastingen moeten dus afgeschaft worden.’ De partij wil ook dat in het nieuw mobiliteitsplan de ring R41, de wallenring, de realisatie van de N41 en de uitdieping van de Dender staan. ‘Iedereen is immers het filerijden in de binnenstad en op de ring rond Aalst meer dan beu’, verduidelijkt Frans Penne. Er wordt ook gevraagd werk te maken van een ondernemersraad.

Bron: Het Nieuwsblad

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Vergelijkende godsdienst in derde graad

Algemeen

Extra nooddecreet geeft onderwijs flexibiliteit, duidelijkheid en rechtszekerheid