Algemeen

Verbod op vrachtwagens voor en na schooltijd versneld ingevoerd

Dit bericht delen

Er komt nu versneld een verbod op vrachtwagens in het centrum van Aalst bij de start en het einde van de schooldag. Op voorstel van schepen Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) keurde het stadsbestuur de princiepsbeslissing goed om een tonnagebeperking in te voeren binnen de Ring van Aalst bij de start en het einde van de schooldag.

Vorige week woensdag verloor Celio, 11 jaar en leerling van het Sint-Jozefscollege, zijn leven bij een aanrijding met een vrachtwagen aan de Tereos-parking. Het ongeluk zorgde voor veel consternatie. Zo’n 1.700 gechoqueerde en verontwaardigde Aalstenaars stapten vrijdagavond mee in de ‘Lichtwandeling voor meer verkeersveiligheid’.

Hoogdringendheid

Maandagochtend zette schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) bij hoogdringendheid het voorstel op de agenda van het schepencollege om zwaar vrachtverkeer te bannen uit het stadscentrum bij de start en het einde van de schooldag.

Volgens De Gucht ging die tonnagebeperking er sowieso komen met de invoering van het nieuwe circulatieplan volgend jaar, maar wordt de tonnagebeperking nu apart al sneller ingevoerd. “Het schepencollege heeft maandag op vraag van schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht, burgemeester Christoph D’Haese, schepen Katrien Beulens en schepen Karim Van Overmeire de princiepsbeslissing genomen om een tonnagebeperking binnen de ring in te voeren tussen welbepaalde tijdvensters”, zegt schepen De Gucht.

3,5 ton

“Het mobiliteitsplan dat door mij als schepen van Mobiliteit is uitgewerkt voorziet in een reeks globale maatregelen die een samenhangend geheel vormen. Daaronder bevinden zich verschillende voorstellen die te maken hebben met verkeersregelgeving. Dit is onder meer het geval met het voorzien van een tijdsvenster waarbinnen het vervoer met vrachtwagens van 3,5 ton en meer binnen de ring rond Aalst wordt verboden”, aldus De Gucht.

“Het schepencollege besliste maandag om de toepassing van deze maatregel versneld in te voeren. Het tijdsvenster bestaat erin dat op werkdagen tussen 7.30 en 8.30 uur ’s ochtends, 15.30 en 16.45 uur in de namiddag – op woensdagen wordt dit van 12 tot 13 uur – geen vrachtwagens van 3,5 ton en meer binnen de ring de stad mogen in- en uitrijden”, zegt het stadsbestuur.

Handhaving

“Schepen Katrien Beulens zal contact nemen met de bedrijven om er voor te zorgen dat zij hun leveranciers tijdig op de hoogte kunnen brengen van deze aanpassingen. Bovendien zal ook alles in het werk gesteld worden om het besluitvormingsproces rond het globale verkeerscirculatieplan te versnellen zodat het zo spoedig mogelijk in 2020 kan worden geïmplementeerd. Burgemeester Christoph D’Haese zal opdracht geven om via handhaving deze maatregel te doen naleven waaraan een snellere invoering van het cameratoezicht in het voetgangersgebied een belangrijke bijdrage zal leveren.”

Het voorstel is goedgekeurd door het stadsbestuur, maar moet nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad eind januari. +

Bron: hln.be – 16 december 2019

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Jean-Jacques De Gucht vloekt

Algemeen

Moet de euthanasiewet herzien worden?