Algemeen

“Uitspraak is bevestiging dat euthanasiewetgeving werkt”

Dit bericht delen

Open Vld-parlementslid Jean-Jacques De Gucht is opgelucht met de uitspraak die de voorbije nacht viel in het Gentse euthanasieproces. De drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010 zijn vrijgesproken voor vergiftiging. “Het is een bevestiging dat de wetgeving zoals ze vandaag bestaat werkt”, zegt hij in een reactie.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen die betrokken waren in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen. Voor de huisarts van Tine Nys vorderde de aanklager de vrijspraak, maar de uitvoerende arts en de psychiater moesten volgens het openbaar ministerie en de burgerlijke partij wel schuldig verklaard worden aan vergiftiging. De verdediging van de drie artsen had de vrijspraak gevraagd en heeft die gekregen.

Voor De Gucht is die uitspraak exact waar hij had op gehoopt. “Het bevestigt dat de euthanasiewet een belangrijk gegeven is. De mensen willen dat de wet blijft bestaan”, zegt hij. Hij merkt wel op dat het proces door verschillende mensen op de verkeerde manier aangegrepen is. “Denk maar aan de tegenstanders van de wet die het idee van zelfbeschikking ter discussie stelden. Dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tijdens een lopend proces pleitte voor een evaluatie en aanpassing van de euthanasiewetgeving was ook fout.”

Vankrunkelsven: “Veroordeling had zware gevolgen kunnen hebben”
Huisarts en voormalig Open Vld-senator Patrik Vankrunkelsven reageert ook opgelucht. “Ik denk dat dit de enige mogelijke uitspraak was”, klinkt het. Vankrunkelsven is een voorvechter van de euthanasiewetgeving. In de Senaat legde hij zich vooral toe op zo’n medisch-ethische dossiers.

Vankrunkelsven erkent wel dat het in dit dossier geen perfect uitgevoerde euthanasie was. “Er zijn kleine fouten gebeurd, maar de artsen veroordelen had zware gevolgen kunnen hebben. Ook voor de perceptie van euthanasie in het algemeen.”

Parlementair debat
Volgens de huisarts moet er nu op z’n minst een parlementair debat gevoerd worden. “Persoonlijk heb ik niet het gevoel dat er echt veel schort aan de euthanasiewetgeving, maar in de euthanasiecommissie zou er bijvoorbeeld wel meer transparantie kunnen zijn.” Daar wordt nagegaan of de euthanasie die werd toegepast door een arts verliep volgens de voorwaarden van de wet.

Ook over de strafmaat -bijvoorbeeld bij zware fouten- zou volgens Vankrunkelsven nagedacht kunnen worden. Nu voorziet de wetgeving geen enkele mogelijkheid tot sanctie. Hetzelfde geldt voor de onafhankelijkheid van de geraadpleegde arts. “Wat betekent dat naar de patiënt toe? Misschien is het beter om dat te verduidelijken”, klinkt het. Een duurtijd van de euthanasieprocedure inschrijven in de wet lijkt dan weer te moeilijk, want die is afhankelijk van het dossier.

Rutten: “Ook voor mensen met dementie”
Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten noemt de vrijspraak “een opluchting voor de artsen en voor al wie het recht op zelfbeschikking verdedigt”. In een reactie op Twitter herhaalt ze te zullen strijden voor het recht op euthanasie voor mensen met dementie. “Zélf kunnen en mogen beslissen om waardig te sterven. Daar strijden wij voor. Dat verdient zekerheid én uitbreiding, ook voor mensen met dementie”, luidt het.

Bron: www.hln.be (31 januari 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

De Gucht pleit voor EHBO-onderricht op school

Algemeen

Lesbische meemoeders zijn nu mama vanaf dag 1