Algemeen

Werken aan jaagpad Dender: “komende weken” is intussen 7 maanden

Dit bericht delen

In de zomer vorig jaar verschenen een aantal krantenberichten over  de zeer slechte toestand van het jaagpad langs de Dender, en dit naar aanleiding van enkele ongevallen met fietsers en wandelaars.

In antwoord op mijn parlementaire vraag die ik toen stelde, antwoordde Vlaams Minister van Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits dat in 2010 al een bestek was opgemaakt voor onderhoud en herstel van de jaagpaden in Vlaanderen en dat het de intentie was om in de daaropvolgende weken op een aantal plaatsen de grootste opstulpingen in het jaagpad te herstellen.

In december bleek dan uit een krantenbericht dat er nog geen enkele herstelling was uitgevoerd. De reden volgens Waterwegen & Zeekanaal: weersomstandigheden, namelijk te koud. Dit terwijl het in september en oktober absoluut nog niet te koud was en dat we ook de zachtste december ooit meemaakten. Blijkbaar konden herstellingswerken die de minister aankondigde voor “binnen enkele weken” dus op geen enkel moment uitgevoerd worden in de maanden augustus, september, oktober, november en december…

Op 16 februari van dit jaar vernamen we opnieuw via de pers dat Waterwegen en Zeekanaal nog steeds wacht op warme temperaturen om de werken uit te voeren. Dat de kille wintertemperaturen van  januari, februari en zelfs nog afgelopen week in maart herstellingen onmogelijk maakten, kunnen we gerust aannemen. Het is echter wel betreurenswaardig dat men de maanden daarvoor niets heeft ondernomen en dat het zo ver is moeten komen dat we nu allesbehalve duidelijkheid hebben over wanneer die herstellingswerken zullen uitgevoerd worden.

Immers, in een  antwoord op een recente nieuwe schriftelijke vraag van Vera Van der Borght in februari stelt de minister dat de uitvoering gepland is “in het voorjaar”: “Van zodra de asfaltcentrales terug opgestart zijn worden de werken in hun planning ingevoerd. De te verwerken hoeveelheid m³ asfalt voor deze werken is te klein voor de asfaltcentrales, waardoor deze vraag dient in hun planning ingeschoven te worden.”

Het summiere antwoord geeft volgens Vera Van der Borght geen garantie dat tegen de komende zomer, laat staan de lente, de nodige herstellingswerken wel degelijk zullen plaatsgevonden hebben. De minister stelt dat er een bestek klaar is voor de volledige vernieuwing van de problematische zones van het jaagpad langsheen de Dender, dat de opdracht werd gegund, dat er een budget is voorzien van 389.000 euro voor de werken en dat de werken zullen gefaseerd verlopen: per zone per (deel)gemeente.

Vera Van der Borght: ,,In augustus kregen we te horen dat er binnen enkele weken herstellingswerken zouden uitgevoerd worden. Bijna zeven maanden later is er nog niets gebeurd en komt men aandraven met een bestek dat werd gegund en een budget dat is voorzien. Waarom in augustus dan meedelen dat de werken een kwestie van enkele weken zijn? En wat met het bestek dat reeds in 2010 was opgemaakt? Gelet op de manier waarop Waterwegen en Zeekanaal in dit dossier communiceert, welke garantie hebben we dan nog dat de werken in de komende maanden wel zullen plaatsvinden? Vele duizenden fietsers en wandelaars gebruiken het jaagpad en het risico dat er nog ongelukken gebeuren, misschien zelfs met ergere gevolgen, is en blijft dus heel reëel.”

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Groepen en individuen zamelen geld in voor veroordeelde terroristen in gevangenis

Algemeen

De Gucht: “Nieuwjaarsfeest moet volgend jaar goedkoper”