Algemeen

Start archeologisch onderzoek op Esplanadeplein

Dit bericht delen

Archeologen starten maandag 6 april opgravingen naar resten van de ‘Kattestraatpoort’ op het Esplanadeplein

Maandag starten archeologische opgravingen aan het Esplanadeplein. Archeologen denken er restanten van de ‘Kattestraatpoort’ terug te vinden. Het onderzoek gaat vooraf aan grote infrastructurele werken: binnen drie jaar wil schepen van Mobiliteit en Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) er het nieuwe Esplanadepark met ondergrondse parking openen.

“Voorafgaand aan grote infrastructuurwerken moet er eerst een archeologisch traject worden doorlopen”, verklaart Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), schepen van Mobiliteit en Stadsvernieuwing. “Aangezien de zone van de werken binnen de afbakening van de archeologische zone van Aalst ligt, is een archeologietraject hier zeker noodzakelijk. In eerste instantie wordt een evaluatie gemaakt van de bewaring van archeologische restanten. Op basis daarvan worden dan aanbevelingen gedaan voor eventueel verder onderzoek.”

Kattestraatpoort
De archeologen denken dat er in deze omgeving wel een en ander te vinden is. Eerder archeologisch opgravingswerk legde al de Zoustraatpoort en de Nieuwstraatpoort bloot. “Het Esplanadeplein ligt net buiten de laatmiddeleeuwse, dertiende-eeuwse stadsomwalling”, vertelt De Gucht. “Ter hoogte van de hoek van de Kattestraat en het Esplanadeplein is de monumentale Kattestraatpoort gesitueerd, met daarbuiten de stadsgracht en vermoedelijk aan de overzijde van de gracht tevens een voorpoort. Om de Dendermondenaars buiten te houden?” knipoogt hij.

Bastion
In de zestiende à zeventiende eeuw wordt de laatmiddeleeuwse stadsversterking naar de mode van de tijd op bepaalde plaatsen voorzien van bastionnering. “Dat is op verschillende historische kaarten gedocumenteerd, en laat vandaag de dag hier en daar nog relicten na in het stratenpatroon”, zegt de schepen. “De bastionnering werd echter niet overal uitgevoerd. De kaarten over de situatie ter hoogte van het latere Esplanadeplein spreken elkaar ook wat tegen. Op de meest betrouwbare kaarten zien we een bochtig wegverloop ter hoogte van het Esplanadeplein. Een situatie die te vergelijken valt met het bochtig tracé dat aan het Colinetplein bewaard is. Er was dus wellicht geen bastionnering aan het Esplanadeplein, maar dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Er zijn ook aanwijzingen van bebouwing ter hoogte van het Esplanadeplein, minstens sinds de zestiende eeuw.”

Aan de hand van een aantal strategisch gekozen proefputten zal de bewaring en de aard van het archeologisch erfgoed geëvalueerd worden, om zo te bekijken wat er verder dient te gebeuren. “Aalst heeft een rijke traditie van archeologisch onderzoek. In deze zone van de stad werd echter tot op heden minder onderzoek uitgevoerd. Het belooft boeiende resultaten op te leveren over onze stadsgeschiedenis”, zegt de schepen.

Bron: www.hln.be (5 april 2020)

Klik hier om de reportage op tvoost te herbekijken.

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Diepe zandlaag onder Esplanade? “Net wél ideaal”

Algemeen

Uitbreiding euthanasie met gewone of wisselmeerderheid?