Aalst, Openbare werken

Ecokoker

Dit bericht delen

De stad zet verder in op vergroening.

Op het college van burgemeester en schepenen werd een belangrijke beslissing genomen dat moet bijdragen aan de verbinding van de groengebieden in Erembodegem.  Op dit ogenblik worden er werken gepland aan de N9, Brusselbaan, deel Erembodegem-Affligem.  Van deze werken zal gebruikt gemaakt worden om de barrière die de N9 op dit ogenblik uitmaakt voor de verwezenlijking van een groenpool tussen Dendervallei en Kluizenbos, op te heffen door de aanleg van een ecokoker.  Deze ecokoker moet erin voorzien dat de N9 geen breuklijn meer vormt voor fauna en flora tussen deze gebieden.  Door deze ingreep kan een volwaardige groenpool ontstaan van 800 ha met een grote ecologische waarde. Zo wordt er ingezet op het uitbouwen van een groen lint over infrastructurele grenzen heen. 

Jean Jacques De Gucht : “De verdere aanleg van de N9, het ontbrekende deel tussen Erembodegem en Affligem, zal ervoor zorgen dat de verkeersveiligheid sterk verhoogd wordt op deze gewestweg.  Deze werken behelsen ook rioleringswerken.  Deze rioleringswerken worden nu aangegrepen om een milieuproject te realiseren.  De samenwerking tussen de diensten van stadvernieuwing, milieu en natuur, en openbaar domein heeft ervoor gezorgd dat er een mooi project kon ontstaan rond de bouw van een ecokoker.  Deze beperkte ingreep tijdens de werken aan het openbaar domein zorgt voor een intensifiëring van de vergroening en de ecologie op ons grondgebied en maakt de verbinding van de verschillende groenpolen langs beide zijden van de N9.”

 
What do you want to do ?

New mail

Andere nieuwsberichten

Aalst, Mobiliteit

Verkeersveiliger maken van Vereeckenstraat in Gijzegem

Aalst, Mobiliteit

ANPR-camera’s voor autovrij gebied