Vlaams Parlement

Vlaams Parlement

Sinds 2009 zet ik mij in voor een beleid van vooruitgang voor Vlaanderen.

Ons onderwijsbeleid schat onze ambitieuze leerkrachten naar waarde en biedt hen het perspectief van een carrièreloopbaan. Onderwijs zet in op ondernemerschap en heeft aandacht voor de unieke kwaliteiten van elke jongere. Op die manier bereidt het onze jeugd voor op de 21ste eeuwse samenleving.

Alternatieve financiering ,burgerinspraak en cultuureducatie zijn recepten die onze culturele sector zuurstof en duurzame groei kunnen bieden.

Vlaanderen zet in op een doorgedreven integratie. Specifieke aandacht voor de inburgering van imams is daarbij van belang. Imams afkomstig van buiten de EU mogen enkel een dienst leiden indien ze bewezen hebben de waarden in onze samenleving te kennen en te respecteren. Vrijheid van religie is een hoeksteen van onze samenleving. Net als de gelijkheid van man en vrouw, vrijheid van meningsuiting en de scheiding van kerk en staat.

Vlaanderen biedt elk individu dezelfde kansen en rechten. Zonder discriminatie. Ongeacht je gekleurd bent of blank, moslim of katholiek, jong of oud, ziek of gezond,  hetero of holebi.

Via deze link kan u mijn initiatieven binnen het Vlaamse cultuur-, onderwijs-, integratie- of gelijke kansenbeleid en binnen vele andere domeinen terugvinden.