Algemeen

Opnieuw uitstel voor GAS-boetes

Dit bericht delen

Ondanks beloftes van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) komen de GAS-boetes voor Aalst ook in maart niet op de gemeenteraadsagenda. Oppositiepartij Open VLD is kwaad: ‘Het uitstel sleept al bijna twee jaar aan.’

Aalst Van december naar januari, februari, maart en nu zelfs april. Telkens verklaarde burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) dat een GAS-reglement voor Aalst in zicht was en die maand nog geagendeerd zou worden op de gemeenteraad. Dat reglement is nodig om overtredingen zoals bijvoorbeeld sluikstorten, wildparkeren, nachtlawaai, wildplassen, vandalisme en wildplakken, te kunnen bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Volgens de oorspronkelijke planning had het reglement al op 1 januari 2014 vankracht moeten zijn. Aalst is de enige van de dertien centrumsteden in Vlaanderen die nog geen GAS-sancties kan uitschrijven.

Nu blijkt het reglement ook in maart niet op de agenda van de gemeenteraad te staan. ‘Het ontwerp wordt eerstdaags aan de jeugdraad voorgelegd’, zegt D’Haese, die niet happig is om te antwoorden op de vragen omtrent het aanslepen van het dossier. ‘Ook het advies van het parket is nodig. De teksten zijn klaar, maandag komt het dossier op het schepencollege.’

Volgens D’Haese komt het GAS-reglement in april op de gemeenteraad. Een coalitiepartner binnen het schepencollege laat weten dat het document binnen het schepencollege nog nooit besproken werd.

Oppositiepartij Open VLD is razend om het uitstel. Raadslid Vera Van der Borght: ‘Het is erg dat hij maand na maand verklaart dat de GAS-boetes op de gemeenteraad komen, terwijl ze nog niet eens op een commissie, schepencollege of meerderheid besproken zijn. Telkens komt hij met dezelfde uitleg:de tekst is al lang klaar, we wachten alleen nog op adviezen. Prietpraat, want het blijft gewoon op zijn bureau liggen.’

De persoon die aangesteld werd als bevoegde GAS-ambtenaar, neemt vanaf 1 april 2015 een jaar loopbaanonderbreking. ‘Ze zit al twee jaar met haar vingers te draaien’, zegt Van der Borght, die het dossier al sinds de vorige bestuursperiode opvolgt. ‘Wie zou daar niet gefrustreerd van raken? Ze verving zelfs iemand tijdelijk in Sint-Niklaas om zo toch praktijkervaring te kunnen opdoen.’

De gemeenteraadsleden werden deze week uitgenodigd voor een verenigde commissie op 20 april waar de GAS-codex besproken wordt. ‘Nu de media erop springen, wordt er ineens een commissie belegd’, zegt Van der Borght. ‘Dat is puur om te kunnen zeggen opde gemeenteraad dat er wél schot in het dossier zit.’ (lds)

LEEN DE SMEDT

De Standaard/Oost-Vlaanderen

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Vijf weekends cultuurzomer KOER&TOER: “Alliejn in Oilsjt”

Algemeen

Politici ‘vieren’ nutteloze brug in Herzele