Algemeen

De Gucht wil maatregelen om welbevinden van LGBT-leerlingen op school te verbeteren

Dit bericht delen

Uit Europees onderzoek blijkt dat meer dan een derde van de ondervraagde holebi en transgender leerlingen in de kast blijft op school. Daarmee doen we het slechter dan het Europese gemiddelde. Vlaams volksvertegenwoordiger Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), lid van de Commissie Onderwijs, legde de cijfers voor aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) en vraagt om een inclusief SOGIE-beleid met maatregelen om het welbevinden van LGBTQI+leerlingen op school te verbeteren.

SOGIE staat voor seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie.

Het Bureau voor de Grondrechten van de Europese Unie bevroeg in 2019 maar liefst 140.000 LGBTQI+-personen uit dertig landen. Wat de resultaten voor België betreft, blijkt dat 36% van de leerlingen tussen 15 en 17 jaar de seksuele oriëntatie en genderidentiteit verbergt op school. Het gemiddelde in de EU is 30%. Precies de helft van de ondervraagde LGBTQI+-leerlingen tussen de 15 en 17 jaar geeft aan op school gesteund, verdedigd of beschermd te worden op het vlak van seksuele oriëntatie en genderidentiteit. “Dat betekent evenwel dat dat voor de andere helft niet het geval is. We doen het daarmee ook niet veel beter dan het EU-gemiddelde van 48%”, reageert Jean-Jacques De Gucht in een prsbericht.

Zoekende
Jean-Jacques De Gucht beseft dat heel wat jongeren op die leeftijd zoekende zijn naar hun identiteit. “Ze formuleren vaak uitgesproken meningen, onder meer over seksuele oriëntatie, en moeten leren omgaan met hun ontluikende seksualiteit. Dat kan tot onzekerheid leiden bij een aantal onder hen, niet in het minst bij zij die ontdekken dat ze zich niet of niet uitsluitend aangetrokken voelen tot het ‘andere geslacht’. Toch blijft het verontrustend dat anno 2020 zoveel leerlingen te kennen geven dat ze niet zichzelf kunnen zijn op school. Naast de bestaande initiatieven, is er dus nog heel wat werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat alle jongeren zich goed in hun vel voelen, zowel binnen als buiten de schoolmuren.”

SOGIE-beleid
“Ik wil de minister van Onderwijs dan ook oproepen om werk te maken van een inclusief SOGIE-beleid op school en ervoor te zorgen dat er ook in de lerarenopleidingen meer aandacht gaat naar LGBTQI+-acceptatie op school”, aldus Jean-Jacques De Gucht.

“Binnen de scholen is het van belang dat leerkrachten de ruimte én ondersteuning krijgen om dit thema bij jongeren zonder taboes aan te brengen. Gespecialiseerde verenigingen als çavaria en Wel Jong Niet Hetero beschikken hiervoor over geschikt didactisch materiaal en mensen die deze vormingen desgewenst zelf komen geven. Ook de provinciale regenbooghuizen of Sensoa kunnen een partner zijn om de leerkrachten in deze belangrijke taak bij te staan.”

Minister van Onderwijs Ben Weyts verklaarde in zijn antwoord dat in de nieuwe eindtermen ook kennis, vaardigheden en attitudes omtrent seksuele oriëntatie en genderidentiteit zullen opgenomen worden. Daarnaast zullen schoolteams ook gratis gebruik kunnen maken van coachings en nascholingen door çavaria om het welbevinden van LGBTQI+-leerlingen op school te verbeteren.

Bron: www.beout.be (11 juni 2020)

Andere nieuwsberichten

Algemeen

Steegjes krijgen make-over: “Na Sint-Jorisstraat en Rozemarijnstraat wordt nu ook Sluierstraatje aangepakt”

Algemeen

Hetero’s tonen beter niet openlijk affectie op het WK