Opiniestukken

 • Is het welzijn van jongeren op school dan geen kerntaak van de overheid? vrijdag 3 juni 2022 - Opiniestukken
  Het plenair actualiteitsdebat van 1 juni in het Vlaams Parlement zindert bij sommige collega’s nog altijd na. Aanvankelijk zou het debat louter gaan over het nijpende lerarentekort en de slechte(re) scores van 12-jarigen voor wiskunde. Daarbij leeft helaas de verwachting dat er bij de internationale peiling in december weer slecht…
  ›› meer...
 • Willen we morgen wakker worden in een volledig gesegregeerd onderwijslandschap? woensdag 25 mei 2022 - Opiniestukken
  Het is aan de overheid om de juiste omstandigheden te scheppen waarin kinderen met elkaar leren samenleven in onze maatschappij en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Een gesegregeerd onderwijssysteem kan dit nooit realiseren. Artikel 24 van de grondwet garandeert de vrijheid van onderwijs. Als je met andere woorden voldoet aan alle…
  ›› meer...
 • "Kritische" lezing over euthanasie maandag 9 mei 2022 - Opiniestukken
  De Morgen kondigde een 'kritische' lezing aan over euthanasie in het Gentse AZ Sint-Lucas ziekenhuis door advocaat Fernand Keuleneer. Keuleneer zelf spreekt over een lezing over gewetensvrijheid. Een podium geven aan de man die euthanasie als een 'gecontroleerde industrie' bestempelde, is een duidelijke stellingname. Dit is geen kwestie van vrijheid…
  ›› meer...
 • Open brief aan Ignaas Devisch donderdag 28 april 2022 - Opiniestukken
  Geachte professor Devisch, In De Standaard van 26 april reageert u op het opiniestuk van Wim Distelmans en mezelf over euthanasie (21 april) en dat van ouderenpsychiater An Haekens (20 april). Ik juich toe dat het debat over de uitbreiding van de euthanasiewet wordt afgetrapt, maar betreur dat het op…
  ›› meer...
 • Enerzijds-Anderzijds een synoniem voor besluiteloosheid? donderdag 21 april 2022 - Opiniestukken
  Op 28 mei blaast de euthanasiewet twintig kaarsen uit. 20 jaar later is het hoog tijd om een balans op te maken. Bovendien moeten we ook het debat durven voeren over een uitbreiding van de wetgeving. Iets wat we al jaren vragen. Uiteindelijk is dit een bevoegdheid van het federale…
  ›› meer...
 • Lokaal beleid diversiteit donderdag 14 april 2022 - Opiniestukken
  Beleid van gelijke kansen wordt niet in de eerste plaats en zeker niet alleen via symboliek gevoerd. Symboliek kan een veruitwendiging zijn van het kader dat gecreëerd wordt door beleidsmakers maar is er niet onlosmakelijk mee verbonden.  Gelijke kansen is iets waar onze maatschappij van doordrongen zou moeten worden en…
  ›› meer...
Pagina 1 van 4